Azarg ögondroppar: kampen mot glaukom

Glaukom är en allvarlig sjukdom som oftast uppträder hos äldre.

Men de senaste åren har ögonläkare noterat en ökning av förekomsten bland ungdomar och till och med barn.

Om du inte börjar behandling av glaukom i tid leder det alltid till en fullständig förlust av syn.

För att undvika invaliditet och att kunna fortsätta att fungera så länge som möjligt krävs långvarig terapi under överinseende av en kvalificerad ögonläkare.

Azarga är ett läkemedel som används för att eliminera ökat ögontryck på grund av glaukom. Du kan läsa recensioner om det i slutet av den här artikeln.

Instruktioner för användning

Indikationer för användning

Verktyget används för behandling av glaukom hos patienter med intraokulär hypertension, som inte kan uppnå normalt tryck på annat sätt.

Dosering och administrering

Före instillation är det lämpligt att skaka injektionsflaskan så att lösningen blir homogen.

Azargu begravdes mellan ögat och ögonlocket. För att minska sannolikheten för oönskade reaktioner, tryck strax efter appliceringen på fingret på området under ögat och håll det i denna position i ungefär två minuter.

Azarga droppar två gånger dagligen med ett jämnt intervall i det drabbade ögat (om nödvändigt i båda). Det är förbjudet att droppa mer än en droppe i ett steg.

Om du saknade drogen, fortsätt behandlingen enligt ovanstående ordning.

Effekten av läkemedlet börjar 3 timmar efter instillation och slutar efter 24 timmar.

Släpp form och sammansättning

 • brinzolamid;
 • timolol.
De saktar produktionen av intraokulär vätska och bidrar till utflödet, vilket i sin tur leder till en mild minskning av trycket.
 • natriumklorid;
 • destillerat vatten;
 • tyloxapol;
 • mannitol.

Interaktion med andra droger

Tyvärr finns det inga övertygande uppgifter om Azargas interaktion med andra medel.

Samtidig administrering av Azarga med antihypertensiva läkemedel (beta-blockerare, ACE-hämmare) och läkemedel för behandling av arytmier rekommenderas inte eftersom detta kan orsaka signifikant hypotension och bradykardi.

Azarga kan förbättra insulinverkan.

Vid kombinerad användning av Azarga och andra lokala oftalmiska medel rekommenderas att observera intervallet mellan doser på minst 30 minuter.

Biverkningar

Läkemedlet har en bra säkerhetsprofil, och i de flesta fall, om oönskade reaktioner uppstår, krävs inte läkemedelsavdrag.

Lokala biverkningar är vanligast. Dessa inkluderar:

En liten andel av patienterna rapporterar systemiska biverkningar:

 • asteni;
 • sömnstörning
 • letargi;
 • minnesbrist
 • minskning av sexuell lust.

Om du upplever några av dessa biverkningar, kontakta din egen ögonläkare för ett beslut om vidare behandlingstaktik.

Kontra

På grund av dess förmåga att få en systemisk effekt är Azarg kontraindicerat i ett brett spektrum av tillstånd:

 • hjärtsvikt;
 • arytmi;
 • bradykardi;
 • astma;
 • njurdysfunktion med kreatininclearance mindre än 30 ml / min;
 • KOL;
 • tillstånd av chock;
 • graviditet;
 • amningstid
 • barnens ålder
 • intolerans mot någon del av läkemedlet;
 • historia av anafylaktisk chock.

Innan operationen ska Azarga avbrytas gradvis, eftersom det med generell anestesi kan leda till störningar i hjärtets arbete.

Under graviditeten

Azarga tränger in i placenta och kan orsaka fosterskador och hjärtafvikelser hos nyfödda. Därför är användningen av läkemedlet under graviditeten förbjuden.

Azarga finns i betydande koncentrationer i bröstmjölk och kan orsaka förgiftning hos ett barn. Vid tidpunkten för läkemedelsbehandling bör avstå från att mata barnet.

Villkor för lagring

Drogen lagras på en mörk plats vid en temperatur som inte överstiger 28 C. Produktens hållbarhet är 24 månader. Efter öppningen ska flaskan användas inom 30 dagar.

Försäljningsvillkor för apotek

Azarga bör endast säljas med lämpligt recept.

Särskilda instruktioner

Det rekommenderas inte att köra bil under hela behandlingen med Azarga.

Undvik kontakt med flaskan med föremål och ytor, eftersom detta kan leda till kontaminering och infektion i ögat. Stäng flaskans lock tätt efter användning.

Vi är beväpnade med kunskap! En serie artiklar om vanliga ögonsjukdomar:

Genomsnittligt pris i Ryssland

Azarga är ganska dyrt drog. Den genomsnittliga kostnaden är 850 rubel per flaska, minst 800 rubel och maximalt 900 rubel.

Genomsnittligt pris i Ukraina

I Ukraina är priset på Azargu lägre än i Ryssland. Där kostar det cirka 250 hryvnia, vilket motsvarar 600 rubel.

analoger

Det finns flera analoger av Azarga på marknaden:

recensioner

På Internet kan du enkelt hitta ett stort antal recensioner på drogen Azarga. Patienter berömmer läkemedlet för hög effektivitet och god tolerans, men klagar över den höga kostnaden.

Av denna anledning måste många patienter byta till billigare och mindre effektiva analoger av Azarga.

rön

 1. Azarga - ett komplext oftalmiskt läkemedel som används vid behandling av glaukom.
 2. Azargas sammansättning innehåller två huvudkomponenter: brinzolamid och timolol.
 3. Azarga har kontraindikationer och kan orsaka biverkningar.
 4. På marknaden finns billigare analoger av Azarga.

video

Vi rekommenderar följande video:

Hjälpte artikeln? Kanske ska hon hjälpa dina vänner också! Vänligen klicka på en av knapparna:

Azarga - anvisningar för användning

Azarga - en lösning av ögondroppar för att minska intraokulärt tryck. Kombinerad medicinering som används vid oftalmologi vid behandling av intraokulär hypertension och öppenvinkelglaukom.

Sammansättning och frisättningsform

Azarga - en lösning av ögondroppar, vit suspension steril, innehåller:

 • Huvudkomponenterna: brinzolamid - 10 mg, timomlol - 5 mg;
 • Ytterligare element: mannitol, dinatriumedetat, bensalkoniumklorid, tyloxapol, natriumhydroxid, natriumklorid, vatten.

Packning. Flaskdroppe med 5 ml polyeten i kartong med instruktioner.

Farmakologiska egenskaper

Antiglaukomegenskaperna hos Azarg-lösningen beror på verkan av ämnena som ingår i kompositionen.

Brinzolamid är en kolsyraanhydras II-hämmare. Åtgärden syftar till att sakta ner produktionen av bikarbonatjoner och den efterföljande minskningen av natriumtransport, vilket bidrar till en minskning av produktionen av intraokulär fukt i ciliärkroppen. Under inverkan av dessa faktorer och det finns en minskning av nivån av IOP.

Timolol är en icke-selektiv beta-blockerare som inte har sympatomimetisk aktivitet. Dess egenskaper har ingen direkt depression på myokardiet, det har inte membranstabiliserande aktivitet. Det intraokulära trycket av timolol minskar när det appliceras lokalt på grund av en minskning av produktionen av vattenhaltig humor, liksom en liten ökning av dess utflöde.

Kombinationen av dessa två substanser överstiger effekten av var och en av dem separat.

Indikationer för användning

 • Vinkelglukom hos patienter med monoterapi misslyckande.
 • Intraokulär hypertension.

Dosering och administrering

Azargs lösning ordineras konjunktivalt 1 droppe två gånger om dagen. När vi hoppar över nästa dos fortsätter behandlingen enligt föreskrivet schema, som inte överskrider dosen.

Efter att du använt läkemedlet, för att minska risken för systemisk absorption, rekommenderas att försiktigt trycka fingret över området på ögonets inre hörn och hålla fingrarna i detta läge i flera sekunder.

När man byter till användning av Azargs lösning är det nödvändigt att börja använda detta läkemedel dagen efter avbrytandet av föregående antiglaukomedel.

Kontra

Oftalmolog, är involverad i diagnosen sjukdomen och postoperativ hantering av patienter.
Detaljer >>>

Laser kirurg, huvudfokus för arbete - moderna lasermetoder för behandling av glaukom.
Detaljer >>>

överdos

För överdosering med en lösning av Azarg kännetecknas av ökad allvarlighetsgrad av biverkningar. När en överskott av läkemedlet injiceras i ögat, är det nödvändigt att tvätta det med rent varmt vatten och söka medicinsk hjälp.

Droginteraktioner

Samtidig ansökan lösning AZARGA med orala läkemedel, karbanhydrashämmare (fonurit, dilamoks, Diacarbum, glaukomid, glaupaks, sulfadiurin, neframid etc) Kan orsaka en ökning av systemiska biverkningar.

Kombinationen av Azargs lösning med ketokonazol, ritonavir, itrakonazol, clotrimazol, troleandomycin ska ges med extrem försiktighet.

Det finns möjlighet att öka hypotensiv effekt och sänka hjärtritmen medan kalciumkanalblockerare används (diltiazem, nimadipin, verapamil, amlodipin, cinnarizin etc.) samt guanetidin, beta-adrenerge blockerare, hjärtrytmstörningar, parasympatomimetika, hjärtglykosider med intaget..

Minskad hjärtfrekvens kommer att observeras vid samtidig utnämning med kinidin och cimetidin.

Hypoglykemiska egenskaper hos läkemedel som föreskrivs vid behandling av diabetes kan förbättras för att dölja symptomen på hypoglykemi.

Användningen av en lösning av Azarg och andra lokala oftalmiska medel utförs med ett intervall på 15 minuter.

Särskilda instruktioner

Hos äldre patienter kan användningen av Azargs lösning minska hastigheten i reaktionskoncentrationen av uppmärksamhet.

När patienten använder kontaktlinser bör tillsättningen av Azarg-lösningen åtföljas av övervakning av hornhinnans tillstånd, på grund av möjligheten att störa tillförseln av hornhinnan med intraokulär vätska. Särskild kontroll bör ges till patienter med hornhinnanavvikelser, dystrofi och diabetes. Det har en negativ effekt på hornhinnan och bensalkoniumkloriden, (ett konserveringsmedel i beredningen). Det kan absorberas av hydrofila kontaktlinser. I detta avseende måste du, innan du använder lösningen, ta bort Asarga kontaktlinser, rekommenderas att installera dem igen efter 15 minuter.

Innan lösningen används måste flaskan skakas kraftigt. Rör inte på toppen av locket mot ögat för att undvika förorening av innehållet. Omedelbart efter att lösningen har blivit i ögat kan visionen tydligt minska (tillfälligt), tills den är helt återställd, du bör inte köra eller engagera sig i aktiviteter som kräver koncentration och snabba psykomotoriska reaktioner.

För att lagra lösningen behöver Azarga välja rum med rumstemperatur. Förvaras oåtkomligt för barn.

Hållbarheten för drogen före den första obduktionen är 2 år. Den öppna lösningen är redan giltig i högst en månad.

Var uppmärksam på vårt speciella årliga vårdprogram för patienter med diagnosen "Glaukom", som gör att du inte bara kan behålla och förbättra synen utan också spara mycket!
Högkvalificerade specialister, modern utrustning och ett individuellt tillvägagångssätt (utan krångliga köer) väntar på dig på Moscow Eye Clinic.
LEARN DETALJER FÖR PROGRAMMET >>>

Priset på läkemedlet Azarga

Kostnaden för drogen "Azarga" på apotek i Moskva börjar från 774 rubel.

Azarg Eye Drops

Drogen Azarg - är ett verktyg som har en ganska stark effekt. Det används uteslutande för behandling av öppenvinkelglaukom och reduktion av intraokulärt tryck. Läkemedlet måste godkännas av en läkare. Innan läkaren förskrivs, ska läkaren förtydliga eventuella kroniska, akuta och andra sjukdomar, i vilka Azarg-ögonfallet kan vara kontraindicerat.

Sammansättningen av läkemedlet Azarga

1 ml medicin innehåller:

 • 10 mg brinzolamid;
 • 5 mg timololmaleat;
 • 50% bensalkoniumklorid;
 • natriumhydroxid;
 • dinatriumedetat;
 • mannitol;
 • tyloxapol;
 • renat vatten.

Instruktioner för användning av droger Azarga

Instruktionen att droppa Azarga är ganska enkel.

Farmakologisk verkan av läkemedlet Azarga

Timolol och brinzolamid som del av Azarg-droppar är de substanser som har den huvudsakliga effekten. Tack vare dessa komponenter minskar utsöndringen av okulär vätska och därför minskar det intraokulära trycket. När de appliceras topiskt, går de in i blodomloppet och elimineras från kroppen genom njurarna.

Doseringsmetod

Läkemedlet injiceras inte mer än 1 droppe två gånger om dagen. För att undvika manifestation av biverkningar rekommenderas det att trycka på platsen under ögonets inre hörn med fingrarna i 2 minuter.

Biverkningar vid användning av droppar i ögonen Azarga

Från 1 till 10% av fallen observerades:

 • irritation och smärta i ögonen;
 • främmande kropp sensation;
 • suddig syn.

Från 0,1 till 1% av fallen kan uppstå:

 • torra ögonmembran;
 • minskad genomskinlighet och erosion av hornhinnan;
 • allergisk konjunktivit, klåda och brännande i ögonen;
 • konjunktivalrödhet;
 • inflammation och rodnad i ögonlocken;
 • lesion, defekter, hornhinnaödem;
 • ökat ögontryck;
 • förlust av synskärpa
 • stark ljuskänslighet
 • sclera pigmentering;
 • torr keraconjunctivit;
 • dubbel vision;
 • sclera pigmentering;
 • tårar och svullnad i ögonen;
 • förträngning av eleven
 • apati;
 • sömnlöshet, mardrömmar;
 • kroniska respiratoriska sjukdomar;
 • ont i halsen;
 • hosta;
 • reducerat tryck;
 • håravfall (ibland laven planus);
 • deprimerat tillstånd
 • nervösa sjukdomar;
 • förlust och försämring av minne;
 • dåsighet.

Kontraindikationer för användning av Azarg-droppar

 • bronkial astma
 • kroniska och andra lungsjukdomar;
 • hjärtsvikt;
 • bradykardi;
 • njursvikt
 • rinit;
 • glaukom med vinkel-stängning
 • stark känslighet för de enskilda komponenterna i läkemedlet;
 • ålder under 18 år
 • graviditet;
 • amning;
 • giperterioz;
 • nedsatt blodcirkulation;
 • angina pectoris;
 • hypotoni;
 • diabetes mellitus;
 • probabilistisk hypoglykemi;
 • pigmentglaukom.

Interaktioner med andra droger och speciella anvisningar

Azarg-droppar kan vara inkompatibla med många läkemedel, på grund av att det ökar biverkningarna. Därför, innan du använder, är det nödvändigt att rådgöra med en läkare, som säkert kommer att rekommendera dig att genomföra kurser för att ta mediciner i sin tur.

Läkemedlet kan påverka förmågan att koncentrera sig på olika saker hos äldre.

Vid användning av kontaktlinser bör du också noggrant använda läkemedlet Azarga. Efter instillation av linsen kan läggas inte tidigare än 15 minuter.

En öppen flaska medicin ska användas i högst fyra veckor.

Formutsläpp faller för ögon Azarga

Läkemedlet är tillgängligt i en plastflaska speciellt utformad för instillation av läkemedlet i ögat i en volym av 5 ml.

Analoger av läkemedlet Azarga

Drogen Azarga har ett antal analoger:

Hur byter man droppar Azarga? Hur mycket är billiga analoger av Azarg droppar?

KSALAKOM

Xalatan

Beskrivning och anvisningar för läkemedlet Azarga

Azarg Eye Drops - är ett kombinationsläkemedel som används i oftalmologi. I läkemedlets sammansättning finns två aktiva komponenter som stöder och förbättrar effekten av varandra. Det första ämnet är brinzolamid, vilket minskar produktionen av intraokulär vätska. Den andra substansen är timolol, vilket också något ökar utflödet av vätska från ögat samtidigt som dess bildning reduceras. På grund av detta används azarg ögondroppar för patienter med förhöjt intraokulärt tryck, i vilket behandling med andra droger inte gav någon märkbar effekt.

Öppenvinkelglaukom, i kombination med ökat intraokulärt tryck;

Det är uppenbart att sådana ögonprodukter framställs i form av droppar. Instruktioner drog Azarga rapporterar att det är nödvändigt att begrava en droppe till varje öga två gånger om dagen. Så att komponenterna i drogen verkar övervägande lokalt - efter instillation måste du trycka ner med fingrarna.

Drogen Azarg - är ett verktyg som har en ganska stark effekt. Det används uteslutande för behandling av öppenvinkelglaukom och reduktion av intraokulärt tryck. Läkemedlet måste godkännas av en läkare. Innan läkaren förskrivs, ska läkaren förtydliga eventuella kroniska, akuta och andra sjukdomar, i vilka Azarg-ögonfallet kan vara kontraindicerat.

Sammansättningen av läkemedlet Azarga

1 ml medicin innehåller:

10 mg brinzolamid; 5 mg timololmaleat; 50% bensalkoniumklorid; natriumhydroxid; dinatriumedetat; mannitol; tyloxapol; renat vatten.

Instruktioner för användning av droger Azarga

Instruktionen att droppa Azarga är ganska enkel.

Farmakologisk verkan av läkemedlet Azarga

Timolol och brinzolamid som del av Azarg-droppar är de substanser som har den huvudsakliga effekten. Tack vare dessa komponenter reduceras utsöndringen av okulär vätska och följaktligen.

Azarga - ögondroppar

Azarg ögondroppar är ett kombinerat läkemedel vars komponenter har en synergistisk effekt - under sitt inflytande minskar produktionen av intraokulär vätska och nivån på intraokulärt tryck minskar markant.

Därför är läkemedlet ordinerat för långvarig behandling av glaukom.

Azarga - kompositionen och formen av läkemedlet

Azarg ögondroppar finns i form av en klar, steril lösning, förpackad i transparenta sterila droppflaskor av Drop Tainer-typen.

Varje injektionsflaska innehåller 5 ml av läkemedlet.

Förutom brinzolamid (kolsyraanhydras blockerare) och timololmaleat (beta-adrenoreceptor blockerare) ingår bensalkoniumklorid, tyloxapol, mannitol, natriumhydroxid, dinatriumedetat, renat vatten i preparatet.

Farmakologisk aktivitet

Den kliniska effekten av azarg ögondroppar beror på närvaron av timolol och brinzolamid i dess sammansättning. Under påverkan av brinzolamida.

instruktion

Allmän information

Sammansättning och frisättningsform

1 ml innehåller 10 mg brinzolamid och 5 mg timololmaleat och hjälpingredienser - 50% bensalkoniumklorid, natriumhydroxid, mannitol, edetatdinatrium, tyloxapol, renat vatten.

Finns i form av ögondroppar på 5 ml i droppflaskor av Drop Tainer-typen tillverkad av lågdensitetspolyeten, en flaska i kartonglåda.

vittnesbörd

Azarg ögondroppar förskrivs med ökat intraokulärt tryck i samband med öppenvinkelglaukom eller intraokulär hypertoni vid behandling.

struktur

Preparatet innehåller aktiva ingredienser: brinzolamid och timolol.

Ytterligare ingredienser: mannitol, natriumklorid, dinatriumedetat, renat vatten, natriumhydroxid, bensalkoniumklorid 50%, tyloxapol.

Släpp formulär

Azarga produceras i form av ögondroppar, packade i 5 ml flaskor-droppare.

Farmakologisk aktivitet

Azarg ögondroppar har en kombinerad effekt.

Farmakodynamik och farmakokinetik

Verkan av detta läkemedel orsakar dess beståndsdelar. I kombination ökar effektiviteten hos varje komponent avsevärt. Hämning av kolsyraanhydras II är karakteristisk för brinzolamid, vilket resulterar i att bildningen av bikarbonatjoner sänks, vilket leder till en minskning av natriumtransport såväl som i vätska. Detta minskar produktionen av intraokulär vätska inuti ögatets ciliära kropp, vilket bidrar till att minska intraokulärt tryck.

Sistayn Ultra

Vigamoks

Floksal

Glaukom är en allvarlig sjukdom som oftast uppträder hos äldre.

Men de senaste åren har ögonläkare noterat en ökning av förekomsten bland ungdomar och till och med barn.

Om du inte börjar behandling av glaukom i tid leder det alltid till en fullständig förlust av syn.

För att undvika invaliditet och att kunna fortsätta att fungera så länge som möjligt krävs långvarig terapi under överinseende av en kvalificerad ögonläkare.

Azarga är ett läkemedel som används för att eliminera ökat ögontryck på grund av glaukom. Du kan läsa recensioner om det i slutet av den här artikeln.

Instruktioner för användning

Indikationer för användning

Verktyget används för behandling av glaukom hos patienter med intraokulär hypertension, som inte kan uppnå normalt tryck på annat sätt.

Dosering och administrering

Före instillation är det önskvärt att skaka injektionsflaskan till lösningen.

Azarg ögondroppar - bruksanvisningar. Ett av de mest effektiva antiglaukomäkemedel.

Vid sådana sjukdomar i synens organ som glaukom och ökat intraokulärt tryck används droppar med hypertensiva egenskaper som ett av de främsta terapeutiska medlen.

En av dessa droger - Azarg droppar, vilket bidrar till en minskning av IOP.

Azarg ögondroppar: allmän information och bruksanvisning

Azarga - ett av de mest effektiva antiglaukomäkemedel.

Allt detta gör droppar inte särskilt populära bland patienterna.

Ja, och läkare själva förskriva förskriva mindre aktiva och mildare droger.

Endast när sådana oftalmiska lösningar visar sig vara dåligt effektiva, använder de asargadroppar som ett radikalt botemedel.

Droppar är anti-glaukom-kombinationsläkemedel-beta-blockerare, vilket undertrycker arbetet hos de centra som ansvarar för produktionen av intraokulär vätska.

Farmakologisk aktivitet

Drops har en depressiv effekt på de mekanismer som producerar tårar

Som ett resultat av sådan exponering minskar det intraokulära trycket, men inte till en normal nivå, men med ett visst antal enheter, är medlet därför förskrivet med försiktighet till patienter med en predisponering mot hypotension.

De aktiva aktiva komponenterna i dropparna är timolol och brinzolamid.

Dessa är potenta föreningar som efter instillation av läkemedlet träder in i den systemiska cirkulationen.

Efter en viss tid blir sådana ämnen metaboliter som utsöndras av njurarna.

Kombinationen av dessa substanser beror på det faktum att en samtidig synkroniserad effekt vid samtidig frisättning i kroppen observeras: båda drogerna ger tillsammans ett bättre terapeutiskt resultat än separat.

Metod för applicering och indikationer för användning

Drops är ett aktuellt läkemedel.

Enligt instruktionerna för användning, per dag måste du utföra två instillationsförfaranden (en droppe i varje öga).

Det rekommenderas inte att hoppa över instillationerna, men om det händer är det bättre att fortsätta instillationen i föregående schema än att öka doseringen under nästa instillation.

I de fall där behandling föreskrivs omedelbart efter avslutad behandling med användning av andra liknande medel, rekommenderas att vänta minst en dag mellan två olika kurser.

Interaktion med andra medel

Det finns ett antal droger med vilka droppar azargus inte kan användas av olika anledningar:

 • gemensam terapi med kolsyraanhydrashämmare i form av tabletter eller suspensioner, ömsesidig förbättring av biverkningar är möjlig.
  Sådana läkemedel innefattar Glaupax, Neframid, Fonurit, Diacarb, Dilamox;
 • av samma skäl försök att inte kombinera drogen azarg med troleandomycin, clotrimazol, ketokonazol;
 • i kombination med timolol hos diabetiker är det möjligt att effekten av hypoglykemiska läkemedel förbättras.
  Även i dessa fall utesluts inte sänkning av blodtryck och bromsning av hjärtrytmen.
  Detta gäller också för samtidig administration med zimetidin och kinidin.

Om läkaren föreskriver andra lösningar för instillationer utöver sådana medel, bör intervallet mellan instillationen av de två medlen vara 15-20 minuter.

Biverkningar

 • ökad rivning och fotofobi;
 • svullnad i hornhinnan;
 • sömnstörningar
 • sänkt synkvalitet;
 • minskad libido;
 • smärta, smärta och känsla av närvaro av en främmande kropp i ögonen;
 • minnesproblem
 • utvidgning av kapillärer, vilket leder till erytem (rodnad i huden);
 • ökad trötthet och letargi
 • förmörkning av ögonproteinerna;
 • svullnad i ögonlocken och bildandet av skorpor av sekretioner på deras kanter.

Sådana manifestationer indikerar inte alltid behovet av att avbryta behandlingen. I vissa fall är justeringar av behandlingsförloppet tillräckliga, men detta kan endast göras av den behandlande läkaren.

Kontra

Det finns också många kontraindikationer för instillation av läkemedlet av artrit, bland dem:

 • angina pectoris;
 • bronkial astma
 • giperterioz;
 • några lungsjukdomar (särskilt kronisk);
 • glaukom med sluten vinkel
 • hjärta och njursvikt
 • rinit;
 • bradykardi;
 • diabetes mellitus;
 • pigmentglaukom;
 • cirkulationssjukdomar.

Sammansättning och egenskaper hos frisläppandet från apotek

Sammansättningen av azargdroppar innefattar brinzolamid, timolol och hjälpämnen:

 • renat vatten;
 • 50% lösning av bensalkoniumklorid;
 • saltsyra;
 • edetat dinatrium;
 • karbomer;
 • natriumklorid;
 • mannitol;
 • tyloxapol.

Droppar är en klar lösning (ibland med en svagt gul nyans), som säljs i 5 ml ampuller.

Villkor för lagring

Lagring är tillåten vid temperaturer från +2 till +30 grader.

analoger

Analoger av läkemedlet är:

 1. Arutimol.
  Non-selektiv beta-adrenoreceptor blockerare. Dess verkan är baserad på undertryckandet av systemets aktivitet för framställning av intraokulär vätska.
  Förändringar i elevens storlek och spasmer av boende och det förekommer inte.
  Verktyget är giltigt för en dag, åtgärdens topp faller den första timmen efter instillation.
 2. Okumed.
  Antiglaukom droppar för att minska IOP, oavsett nivå vid instillationstillfället.
  Verktyget bidrar till att minska volymen av producerad vätska och börjar fungera bara tjugo minuter efter instillation.
  Upprepad instillation krävs endast efter dagens förfall.
 3. Oftan.
  Läkemedlet är baserat på isomeren av timolol, icke-selektiv typ av beta-blockerare.
  Läkemedlet saktar ner produktionen av intraokulär vätska, som tränger in direkt i ciliaryvävnaden, där dessa processer äger rum.
  Dessutom stimulerar lösningen cirkulationssystemet i synen.
 4. Timoptik.
  Ett sätt att minska produktionen av intraokulär vätska, vilket dessutom bidrar till det snabba utflödet av dess överskott.
  När överdosering eller överkänslighet mot komponenterna i verktyget hos patienter kan ha systemiska biverkningar.

Kostnaden för drogen

Denna typ av droppar hör till den högsta priskategorin. Kostnaden i Ryssland är i genomsnitt 800-850 rubel, och i vissa apotek kan priset stiga till 1000 rubel.

Ytterligare rekommendationer för användning

Också speciell uppmärksamhet bör ägnas personer som bär kontaktlinser: vissa komponenter i läkemedlet kan sedimenteras i form av sediment på mjukkontaktoptik och negativt påverka linsstrukturen och störa deras brytningsegenskaper.

Sådana droppar karakteriseras av en temporär minskning av synskärpa, som passerar inom några minuter.

Men under den här tiden är det bättre att undvika handlingar och arbete som kräver fokusering av ögonen och hög koncentration av uppmärksamhet.

recensioner

"Azargrupper som används av min far när han diagnostiserades med glaukom.

Innan det brukade han använda andra medel, men de hade antingen en minimal effekt eller handlade inte alls.

Azarg droppar förskrivades i två veckor, varefter påven genomgick en andra undersökning, och det visade en signifikant minskning i IOP.

Specialisten rekommenderas att använda verktyget regelbundet, och efter några veckor, om IOP-ökningen är tydligt känd.

Under den närmaste tiden förbereder vi oss för en operation och behovet av sådana droppar har försvunnit. "

Kirill Yuriev, Lugansk.

"Läkarna ordinerade mig leddgroparna efter inte mycket framgångsrik behandling av glaukom på annat sätt.

Först blev jag orolig över det stora antalet biverkningar som anges i instruktionerna, men doktorn förklarade för mig att de endast observeras med en överträdelse av behandlingsregimen och doseringen.

Jag tyckte om dessa droppar: trycket gick nästan omedelbart tillbaka till vanligt, men jag kände inte några obehagliga känslor när jag begravde mig.

Den enda negativa punkten i detta läkemedel är ett mycket högt pris. "

Ekaterina Vlasova, Saransk.

Användbar video

Från den här videon hittar du om det är möjligt att behandla glaukom med droppar:

Azargs oftalmiska lösning ordineras i svåra fall och kräver övervakning av specialister under behandlingen.

Användningen av ett sådant läkemedel utan föregående undersökning och godkännande av en ögonläkare kan leda till försämring av synens organ, särskilt om patienten har kontraindikationer mot droppanvändning.

Azarga i Moskva

instruktion

Brinzolamid är en kolsyraanhydras II-hämmare. På grund av inhiberingen av kolsyraanhydras II sänks bildningen av bikarbonatjoner, följt av en minskning av natrium- och vätsketransport, vilket leder till en minskning av produktionen av intraokulär vätska i ögatets ciliära kropp. Resultatet är en minskning av intraokulärt tryck (IOP).

Timolol är en icke-selektiv beta-adrenoreceptor blockerare utan sympatomimetisk aktivitet, det har ingen direkt depressiv effekt på myokardiet, det har ingen membranstabiliserande aktivitet. När den appliceras reduceras topiskt det intraokulära trycket genom att minska bildandet av vattenhuman och en liten ökning av utflödet.

Den kombinerade verkan av brinzolamid och timolol överstiger effekten av varje ämne separat.

När det appliceras topiskt, penetrerar brinzolamid och timolol den systemiska cirkulationen. Brinzolamid absorberas i erytrocyter som ett resultat av selektiv bindning övervägande med kolsyraanhydras II. Cmax brinzolamid i erytrocyter av ca 18,4 uM. Plasmaproteinbindning är ca 60%.

Brinzolamidmetabolism sker genom N-dealkylering, O-dealkylering och oxidation av N-propyl-sidokedjan. Huvudmetaboliten är N-deetylbrinzolamid, i närvaro av brinzolamid binder den huvudsakligen till kolsyraanhydras I och ackumuleras även i erytrocyter. In vitro-studier visar att metabolismen av brinzolamid huvudsakligen är ansvarig för isoenzym CYP3A4, liksom isoenzymerna CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 och CYP2C9. Brinzolamid utsöndras huvudsakligen av njurarna oförändrade - cirka 60%. Ca 20% utsöndras i form av metaboliter: huvudmetaboliten (N-deetylbrinzolamid) och spårkoncentrationer av andra metaboliter (N-deetoxipropyl och O-desmetyl).

Cmax Timolol i blodplasma är cirka 0,824 ng / ml och fortsätter upp till detektionströskeln i 12 timmar. T1/2 timolol är 4,8 h efter topisk applicering av Azarga. Timolol metabolism sker på två sätt: med bildandet av en etanolamin sidokedja på tiadiazolringen och med bildandet av en etanol sidokedja i morfolin kväve och en liknande sidokedja med en karbonylgrupp kopplad till kväve. Timololmetabolism utförs huvudsakligen av CYP2D6-isoenzymet. Timolol och formade metaboliter utsöndras huvudsakligen av njurarna. Ca 20% av timolol utsöndras oförändrat, resten i form av metaboliter.

- minskning av ökat intraokulärt tryck i öppenvinkelglaukom och intraokulär hypertoni hos patienter i vilka monoterapi inte var tillräcklig för att minska intraokulärt tryck.

Lokalt. Skaka flaskan före användning.

1 droppe i ögonhinnan 2 gånger per dag.

Efter att du använt läkemedlet för att minska risken för systemiska biverkningar, rekommenderas att ett finger lätt trycker på projiceringsområdet på lacrimal sacs i ögonets inre hörn i 1-2 minuter efter att läkemedlet är installerat - detta minskar systemisk absorption av läkemedlet.

Om dosen saknas bör behandlingen fortsättas med nästa dos på en schema. Dosen ska inte överstiga 1 droppe i ögonhinnan 2 gånger per dag.

Om du ersätter något antiglaukom läkemedel med läkemedlet Azarga ska du börja använda Azarga dagen efter det att det tidigare läkemedlet avbröts.

Lokala reaktioner: 1-10% av fallen - suddig syn, smärta i ögat, ögonirritation, känsla av främmande organ; 0,1-1% av fallen - korneal erosion, punktuell keratit, torra ögon syndrom, urladdnings ögat, kliande ögon, blefarit, allergisk konjunktivit, exsudatceller i den främre kammaren, konjunktival hyperemi, skorpbildning vid kanterna på ögonlocken, astenopi, känsla av obehag i ögonen klåda, ögonlockets erytem, ​​allergisk blefarit.

Systemiska biverkningar: 1-10% av fallen - dysgeusi; 0,1-1% av fallen - sömnlöshet, minskning av blodtryck, kronisk obstruktiv lungsjukdom, smärta i orofarynx, rinorré, hosta, dysplasi, lavplanus.

Lokala reaktioner: keratit, keratopati, ökad utgrävning av synnerven, defekten av hornhinnans epitel, ökat intraokulärt tryck, avlagringarna på hornhinnan, bildning av kornealdefekter, kornealt ödem, konjunktivit, inflammation i Meiboms körtlar, dubbelseende, fotofobi, fotopsi, minskad synskärpa, pterygium, torr keratokonjunktivit, ögonhypestesi, sclera-pigmentering, cyste i subkonjunktiv, ökad rivning, suddig syn, ögonsvullnad, öga allergiska reaktioner, mydriasis, ögonlockets ödem.

Systemiska biverkningar: apati, depression, minskad libido, mardrömmar, nervositet, sömnighet, motorisk dysfunktion, amnesi, minnesförlust, störningar i centrala nervsystemet.

Behandling: Skölj omedelbart ögonen med vatten. Symtomatisk och stödjande terapi. Elektrolytnivåer och blod pH bör övervakas. Hemodialysen är ineffektiv.

- bronchial astma (inklusive en historia)

- Kronisk obstruktiv lungsjukdom med allvarlig kurs

- AV-blockad II-III grad

- allvarligt hjärtsvikt

- Allergisk rinit svår

- allvarligt njursvikt (kreatininclearance

Azarga-analoger

Billiga analoger Azarga

Vid beräkning av kostnaden för billiga Azarg-analoger beaktades det lägsta pris som hittades i prislistorna från apotek.

Populära analoger av Azarga

Denna lista över läkemedelsanaloger är baserad på statistik för de mest efterfrågade drogerna.

Alla analoger Azarga

Analoger i sammansättning och indikationer

Ovanstående lista över läkemedelsanaloger, där Azarg-substitut är angivna, är det mest lämpliga, eftersom de har samma sammansättning av aktiva beståndsdelar och sammanfaller enligt indikationen för användning

Azarga: anvisningar för användning ögondroppar

Drops Azarg - LS med kombinerad komposition, visar antiglaukomverkan.

Indikationer för användning

Användningen av droppar för Azargs ögon visar sig minska det ökade intraokulära trycket i fallet med

 • Diagnostisera öppenvinkelglaukom
 • Tecken på intraokulär hypertoni (med ineffektiv monoterapi).

Sammansättning och former av frisättning

I 1 ml av läkemedlet innehåller två aktiva beståndsdelar representerade av brinzolamid och timolol, är deras massfraktion i preparatet 10 mg respektive 5 mg.

Ytterligare ämnen inkluderar:

 • Natriumklorid och hydroxid
 • Renat vatten
 • karbomer
 • Natriumedetat
 • Bensalkoniumklorid
 • lockar
 • Tyloxapol.

Azarga ögondroppar representeras av en homogen ljusgul suspension. Läkemedlet säljs i droppflaskor om 5 ml.

Läkemedelsegenskaper

Enligt radarn hör läkemedlet till antiglaukomedel med en kombinerad komposition. Läkemedlets effekt av läkemedlet är associerad med de specifika egenskaperna hos dess beståndsdelar.

Brinzolamid kännetecknas av inhibering av karbonanhydras II, vilket bidrar till inhiberingen av bildningen av bikarbonatjoner, vilket minskar transporten av natrium tillsammans med vätskan. Denna effekt gör att du effektivt kan minska produktionen av intraokulär vätska i ciliary kroppen, resultatet är en minskning av intraokulärt tryck.

P-adrenoreceptor blockeraren, som representeras av timolol, visar sympatomimetisk aktivitet. Under läkemedlets verkan observeras ingen negativ effekt på myokardiet, membranstabiliserande effekt är inte registrerad.

På grund av lokal användning av ögondroppar är det möjligt att avsevärt minska graden av intraokulärt tryck genom att minska vätskedannelsen och förbättra utflödet.

Efter att ha släppt slemhinnan på slemhinnan, går de aktiva komponenterna snabbt in i den allmänna cirkulationen och förbindelsen med plasmaproteiner är ca 60%. Under metaboliska omvandlingar observeras bildandet av flera metaboliter. Utförandet av metaboliska produkter fortskrider i större utsträckning med njursystemets deltagande.

Azarga: fullständiga instruktioner för användning

Azarg ögondroppar ordineras för lokal användning. Innan du öppnar flaskan, måste du skaka det bra. Applicera droppar dagligen, de kan droppas direkt i konjunktivalkassan, 2 droppar.

För att minska sannolikheten för utvecklingen av negativa systemiska manifestationer efter instillation måste du lätt trycka på fingret på fingret över platsen för lacrimal sac, närmar sig ögonets inre hörn. Detta kommer att minska den systemiska absorberbarheten av droger.

Pris: från 907 till 1295 rubel.

Vid dosering av en dos fortsätter behandlingen som vanligt enligt ordningen fastställd av läkaren utan att öka den rekommenderade dosen. Om övergången till
Azarga med andra läkemedel, kommer det att vara nödvändigt att börja behandlingen med läkemedlet nästa dag efter avslutad tidigare behandling.

Kontraindikationer och försiktighetsåtgärder

Använd inte Azarg droppar när:

 • Diagnostiserande vinkelförslutnings glaukom
 • Närvaron av astma
 • Andra hål förekommer i svår form i närvaro av bronkial hyperreaktivitet
 • Allvarliga patologier i det kardiovaskulära systemet
 • Tecken på allergisk rinit
 • Avbrott i njursystemet
 • Ökad mottaglighet för komponenterna i droger, sulfonamider, läkemedel baserade på p-blockerare
 • Kombinerat med orala karboxylsyrahämmare
 • Graviditet, GW.

Detta läkemedel är inte förskrivet till barn.

Med stor försiktighet är det nödvändigt att använda Azarg-droppar för personer med:

 • hypertyreos
 • Utvecklingen av spontan angina
 • Försämring av perifer och systemisk cirkulation i händelse av samtidiga sjukdomar
 • Minskat blodtryck.

Behandlingen bör ske under överinseende av en ögonläkare med pigment och pseudoexfoliativ glaukom. Det är värt att komma ihåg att patienter med sådana patologier kommer att behöva utöva regelbunden övervakning av intraokulärt tryck.

Cross-drug interaktioner

Det finns ingen information om interaktionen mellan droppar på basis av brinzolamid och timolol med andra droger. Behandling bör inte utföras samtidigt med kolsyraanhydrashämmare, så det kommer att vara möjligt att minska systemiska biverkningar.

Vid behandlingstillfället bör Azargoy sluta använda antifungala medel baserat på ketokonazol, clotrimazol, samt itrakonazol, ritonavir och drogeandomycin för att förhindra inhibering av metabolism av brinzolamid.

Kalciumkanalblockerare, antiarytmiska läkemedel, β-adenoblocker, guanetidin, ett antal hjärtglykosider kan öka hypotensiv effekt eller provocera bradykardi.

Använd andra oftalmiska verktyg med ett intervall på 15 minuter. efter instillation.

Biverkningar

När du använder droger kan det uppstå både lokala och systemiska negativa manifestationer. Ofta förekommer: dimsyn, lokal ömhet, en känsla av "sand" i ögonen", utveckling av keratit eller keratopati, dysgeusi, bildandet av defekter i hornhinnans epitel, ökat intraokulärt tryck, apatiska tillstånd, svullnad av hornhinnan.

Om sådana symptom uppstår, rekommenderas att tvätta ögonen med rinnande vatten, symptomatisk behandling är ordinerad. Tillsammans med detta kommer det att vara nödvändigt att övervaka indikatorn för elektrolyter och blodets syrabasbalans. Det är nödvändigt att konsultera en ögonläkare, vad som kan ersättas med Azargu, analoger väljs individuellt.

analoger

Bland de billiga analogerna i Azarga kan utmärka sig läkemedel av inhemsk produktion.

betaxolol

Moskva Endokrina Växten, Ryssland

Pris från 99 till 203 rubel.

Betaxolol är ett läkemedel som används ofta i ögonläkare för att behandla kronisk glaukom och effektivt minska intraokulärt tryck. Huvudkomponenten representeras av betaxolol. Finns i form av ögondroppar.

fördelar:

 • Lågt pris
 • Kan användas efter laser trabeculoplasty
 • Godt tolereras.

nackdelar:

 • Kan provocera anisocoria
 • recept
 • Kontaktlinser ska inte bäras under användning.
Google+ Linkedin Pinterest