Ögondroppar "Tsiprolet": recensioner, bruksanvisningar

Om tsiprolet ögondroppar negativa innehållsrecensioner är extremt sällsynta. Patienter har som regel en bra åsikt om detta läkemedel. Artikeln berättar om funktionerna i dess tillämpning.

Farmakologiska egenskaper

Ögonmedicin "Tsiprolet" är ett fluorokinolonderivat, ett antimikrobiellt medel med ett omfattande aktivitetsområde. Läkemedlet stör DNA-syntes, uppdelning och tillväxt av bakterier, orsakar morfologiska förändringar i bakterieceller och deras snabba dödsfall. Drogen verkar baktericid mot gram-negativa mikroorganismer, både under vilande och delning, eftersom det förutom effekten på DNA-gyrase också provar lys av cellväggen. Samtidigt fungerar läkemedlet endast på gram-positiva mikroorganismer under delningsperioden. Mot bakgrund av användningen av läkemedlet producerar Ziprolet inte resistens mot andra antibiotika som inte hör till DNA-gyrasehämmare, vilket gör det effektivt mot bakterier som är resistenta mot t ex cephalosporiner, aminoglykosider, tetracykliner, penicilliner och andra antibakteriella läkemedel.

farmakokinetik

Den högsta koncentrationen i droppens aktiva komponent - ciprofloxacin - överskrider inte 5 ng per milliliter, medan genomsnittskoncentrationen är 2,5 ng per milliliter. Eventuell systemisk absorption av läkemedlet efter instillation. Ciprofloxacin utsöndras huvudsakligen i oförändrat tillstånd av njurarna (50 procent), tarmarna (15 procent) och i form av metaboliter (upp till 10 procent).

Indikationer för utnämning

Användningen av "Tsiprolet" för barn och vuxna är indicerat för infektiösa och inflammatoriska patologier i ögonen och deras bilagor som orsakas av bakterier som är mottagliga för medicinering:

 • blefarit och blefarokonjunktivit;
 • subakut och akut konjunktivit
 • keratokonjunktivit och bakteriell keratit;
 • bakteriell hornhinnesår;
 • Maybomit och kronisk dacryocystit.

Ögondroppar används vid oftalmkirurgi under preoperativ profylax och för behandling av postoperativa infektiösa komplikationer. De används också för förebyggande och behandling av ögoninfektioner som ett resultat av främmande kroppar och skador.

Sammansättning, frisättningsform

Läkemedlet har formen av ljusgula eller färglösa transparenta droppar. En milliliter av produkten innehåller 3,49 milligram ciprofloxacinhydroklorid, vilket motsvarar 3 milligram ciprofloxacin. Sekundära ingredienser är edetatdinatrium - 0,5 mg, femtio procent bensalkoniumkloridlösning - 0,0002 ml, vatten - upp till 1 ml, natriumklorid - 9 mg saltsyra - 0.000034 mg. Droppar flaskas i plastflaskor med 5 ml, vilket i sin tur tillsammans med anvisningarna placeras i kartonger.

Doseringsregim, användningsområden

Läkemedlet används topiskt. I en lätt / måttligt svår infektionsform läggs en eller två droppar varannan fyra timmar i konjunktivsäcken i det drabbade ögat och i svår form två droppar varje timme. När tillståndet normaliseras reduceras frekvensen av instillationer och dosen. När det gäller bakteriella hornhinnessår är doseringsregimen följande: i de första sex timmarna - var femten minuter en droppe, då i vakna timmar - var halv timme en droppe, på andra dagen - varje timme en droppe, från tredje till fjortonde dagen - var fjärde timmar en droppe Om epitelialisering inte har uppstått efter två veckors behandling kan behandlingen fortsättas.

Biverkningar av Tsiprolet Drops

Recensioner visar att drogen tolereras väl. Vissa patienter klagar dock på att bränna, mild smärta och klåda i ögonen efter instillation. I sällsynta fall utvecklas biverkningar som lakrimation, fotofobi, känslor av närvaro i främmande kroppens ögon, keratit, nedsatt synsförmåga, hornhinnesinfiltration, keratopati. Människor med hornhinnessår kan uppleva en vit kristallinfällning på grund av användningen av Tsiprolet-droppar. Recensioner av enskilda patienter innehåller också information om förekomsten av illamående och allergiska reaktioner.

Kontra

Vid viral keratit, överkänslighet mot läkemedlets komponenter, under perioder av amning och graviditet, är det kontraindicerat att använda läkemedlet. Ögondroppar "Tsiprolet" tilldelas inte barn upp till ett år. I närvaro av sådana patologier som cerebral blodflödesstörning, ateroskleros av cerebrala kärl, konvulsivt syndrom, ska läkemedlet användas med försiktighet.

Läkemedlet "Tsiprolet" (ögondroppar). recensioner

Som redan nämnts svarar patienterna väl på läkemedlet. Läkemedlet är billigt, men det är mycket effektivt vid behandling av infektioner och inflammation i ögonen. Ändå finns det de som inte har funnit fördelar för sig själva i "Tsiprolet" -dropparna. Recensioner av vissa människor tyder på att det inte fanns någon förbättring efter användningen. Vissa patienter noterar en obekväm flaska som medicinsk brist. Fall av överdosering i lokalanvändningen av läkemedlet i recensionerna rapporteras inte. Det finns information om förekomsten av negativa symtom vid oavsiktlig intag av droppar inuti i form av kräkningar, svimning, diarré, huvudvärk. I denna situation borde du omedelbart kontakta sjukhuset för akutvård.

tsiprolet

Tillverkare: Dr. Reddy`s Laboratories Prisintervall: Ekonomi

instruktion

Allmän information

Ögondroppar Tsiprolet - en vattenhaltig lösning av ciprofloxacin för topisk användning i oftalmologi. Läkemedlet tillhör de antimikrobiella läkemedlen från gruppen av fluorokinoloner, uppvisar en bakteriedödande effekt mot de flesta gramnegativa och grampositiva bakterierna, används för att behandla bakteriella ögonsjukdomar (konjunktivit, keratit), inklusive de som orsakas av mikroorganismer som är resistenta mot andra antibiotika grupper.

Sammansättning och frisättningsform

Ögondroppar, den aktiva substansen är cyrofloxacin (i form av ciprofloxacinhydroklorid) innehåller 1 ml lösning 3 mg cyrofloxacin, samt hjälpämnen (natriumklorid, bensalkoniumklorid, EDTA, saltsyra, renat vatten).

Eye drops Tsiproletv polyetylen droppflaskor med en volym av 5 ml.

Farmakologisk aktivitet

Den viktigaste aktiva komponenten i ögondroppar är Tsiprolet, ett antibiotikum från gruppen fluorokinoloner, ciprofloxacin, visar en bakteriedödande effekt mot de flesta gramnegativa och gram-positiva bakterierna. Ciprolet är effektivt vid behandling av bakterieinfektioner i ögat orsakad av streptokocker, stafylokocker, Escherichia coli, difteri, listeria, klamydia, Proteus etc. Läkemedlet påverkar inte clostridier, treponema blek, ureaplasmer, bakterier och svampar.

Efter instillation går läkemedlet in i den systemiska cirkulationen, utsöndras i bröstmjölk.

vittnesbörd

Ciprolet ögondroppar används för att behandla bakteriella inflammationer i ögonen och deras bilagor, som orsakas av bakterier som är känsliga för drogen:

- bakteriell keratit och keratokonjunktivit

Läkemedlet är förskrivet för förebyggande av postoperativa bakteriekomplikationer vid ögonoperation, såväl som efter skador.

Tsiprolet används för sjukdomar:

Metod för applicering

Tsiprolet ögondroppar används endast enligt ordination av en läkare, behandlingens varaktighet och doseringsregimen bestäms av läkaren. För behandling av lindriga till måttliga inflammationer faller 1-2 droppar var 4: e timme (upp till 6 gånger om dagen), vilket minskar användningsfrekvensen då symtomen avtar. Vid svåra lesioner av ögonen i den akuta fasen av inflammation kan den användas varje timme, med ytterligare minskning av incidensen av instillation.

För behandling av bakteriella sår infiltreras hornhinnorna under de första 6 timmarna med 1 droppe av preparatet var 15: e minut, därefter 1 droppe varannan halvtimme, på den andra behandlingsdagen injiceras preparatet varje timme och därefter var 4: e timme (upp till 6 gånger om dagen).

För förebyggande av infektiösa komplikationer vid ögonoperation injiceras drogen 1-2 droppar i varje ögon en gång omedelbart före operationen och 1-2 droppar var 4-6 timmar under de första dagarna efter operationen.

Kontra

Tsiprolet ska inte användas för behandling av virusögonskador, vid individuell överkänslighet mot fluorokinoloner i historien, för behandling av barn under ett år, under graviditet och amning.

Biverkningar

I sällsynta fall kan Tsiprolet orsaka ögonirritation (klåda, slemhinnans rodnad, känslor av främmande kropp, lindrig ömhet), fall av övergående visuella störningar, keratit, keratopati, allergiska reaktioner, utveckling av superinfektion har sällan observerats.

överdos

Interaktion med andra droger

Särskilda instruktioner och försiktighetsåtgärder

Användningen av Tsiprolet hos patienter med cerebral arterioskleros, konvulsiv syndrom och störningar i cerebral blodförsörjning kräver särskild vård.

Läkemedlet är inte avsett för administrering under bindehinnan eller i ögans främre kammare. Vid behandling av bakteriella lesioner i ögat är användning av kontaktlinser förbjuden.

Strax efter instillationen bör en paus tillåtas, det rekommenderas inte att utföra arbete som kräver särskild uppmärksamhet.

En öppen injektionsflaska ska användas inom 1 månad efter öppningen. Det rekommenderas att sätta ögondroppar i konjunktivsäcken först med ögat där tecken på inflammation är mindre uttalade. Rör inte på flaskans spets på någon yta för att undvika förorening av dess innehåll.

Ögon droppar Tsiprolet recept. Läkemedlets hållbarhet är 2 år.

analoger

Effektiva bredspektrum antibakteriella droppar som används vid behandling av ögoninfektioner: konjunktivit, keratit, etc. (det sk "röda röda ögat").

Floxal Eye Ointment

Det används för ögonlockssjukdomar: skador och inflammationer (inklusive korn). Det säkerställer döden av vanliga patogener i ögat, inkl. chlamydia.

tsiprolet

Ögondroppar färglösa eller ljusgul färg, transparent.

Hjälpämnen: Dinatriumedetat - 0,5 mg, natriumklorid - 9 mg, bensalkoniumklorid 50% lösning - 0,0002 ml saltsyra - 0.000034 mg, vatten d / och - upp till 1 ml.

5 ml - plastdroppflaska (1) - kartongförpackningar.

Antimikrobiellt läkemedel av ett brett spektrum, ett fluorokinolonderivat. Undertrycker bakteriell DNA-gyrase (topoisomeraser II och IV, som är ansvariga för supercoiling av kromosomalt DNA kring kärn-RNA, vilket är nödvändigt för att läsa genetisk information), stör DNA-syntes, tillväxt och delning av bakterier. orsakar uttalade morfologiska förändringar (inklusive cellväggar och membran) och bakteriecellens snabba död. Det verkar baktericidalt på gramnegativa organismer under vilodagar och delning (eftersom det inte bara påverkar DNA-gyrasen utan också orsakar lys av cellväggen), på gram-positiva mikroorganismer verkar det endast under delningsperioden. Låg toxicitet för cellerna i mikroorganismen förklaras av frånvaron av DNA-gyrase i dem.

Mot bakgrund av användningen av ciprofloxacin uppstår parallell utveckling av resistens mot andra antibiotika som inte hör till gruppen av DNA-gyrasehämmare, vilket gör den mycket effektiv mot bakterier som är resistenta, till exempel aminoglykosider, penicilliner, cefalosporiner, tetracykliner och många andra antibiotika.

Genom ciprofloxacin känsliga gramnegativa aeroba bakterier: Enterobacteriaceae (Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella spp, Citrobacter spp, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Serratia marcescens, Hafnia alvei, Edward tarda, Providencia spp......, Morganella morganii, Vibrio spp., Yersinia spp.); andra gramnegativa bakterier (Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa, Moraxella catarrhalis, Aeromonas spp., Pasteurella multocida, Plesiomonas shigelloides, Campylobacter jejuni, Neisseria spp.); några intracellulära patogener: Legionella pneumophila, Brucella spp., Chlamydia trachomatis, Listeria monocytogenes, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium kansasii, Corynebacterium diphtheriae; Gram-positiva aeroba bakterier: Staphylococcus spp. (Staphylococcus aureus, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus hominis, Staphylococcus saprophyticus), Streptococcus spp. (Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae).

De flesta meticillinresistenta stafylokocker är resistenta mot ciprofloxacin. Känsligheten hos Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecalis, Mycobacterium avium (lokaliserad intracellulärt) är måttlig (höga koncentrationer krävs för att undertrycka dem).

Läkemedelsresistent: Bacteroides fragilis, Pseudomonas cepacia, Pseudomonas maltophilia, Ureaplasma urealyticum, Clostridium difficile, Nocardia asteroides. Inte effektiv mot Treponema pallidum.

Resistens utvecklas extremt långsamt, eftersom efter det att ciprofloxacin har verkat, finns det praktiskt taget inga ihållande mikroorganismer kvar, och å andra sidan har bakterieceller inte enzymer som inaktiverar det.

Efter applicering av ögondroppar Cmax plasmakiprofloxacin är mindre än 5 ng / ml. Den genomsnittliga koncentrationen är under 2,5 ng / ml. Efter instillation möjliggör systemisk absorption av läkemedlet.

Ciprofloxaciner utsöndras av njurarna huvudsakligen i oförändrad form (50%) som metaboliter (upp till 10%), cirka 15% utsöndras genom tarmarna.

Det utsöndras i bröstmjölk.

Behandling av infektiösa och inflammatoriska sjukdomar i ögat och dess tillägg orsakade av bakterier mottagliga för läkemedlet:

- akut och subakut konjunktivit

- bakteriella hornhinnessår

- bakteriell keratit och keratokonjunktivit

- kronisk dacryocystit och meibomit

Preoperativ profylax vid oftalmkirurgi. Behandling av postoperativa infektiösa komplikationer.

Behandling och förebyggande av infektiösa komplikationer i ögat efter skador eller ingrepp av främmande kroppar

- amningstiden (amning)

- Barnens ålder upp till 1 år

- överkänslighet mot drogen

- Överkänslighet mot andra droger från kinolongruppen.

Läkemedlet ska användas med försiktighet hos patienter med cerebral arterioskleros, cerebral cirkulationsstörning, konvulsivt syndrom.

Med en mild och måttlig allvarlig infektion införs 1-2 droppar i konjunktivsäcken i det drabbade ögat var 4: e timme, och med en allvarlig infektion sänks 2 droppar varje timme. Efter förbättring av tillståndet reduceras dosen och frekvensen av instillationer.

I fall av bakteriell hornhinnessår föreskrivs 1 droppe varje 15 minuter i 6 timmar, därefter 1 droppe var 30: e minut under vakna timmar; På dag 2 - 1 droppar varje timme under vakna timmar; Från 3 till 14 dagar - 1 droppe var 4: e timme i vakna timmar. Om epitelialisering inte har uppstått efter 14 dygn, kan behandlingen fortsättas.

På visionsorganets sida: klåda, brännande, mild smärta och konjunktival hyperemi; sällan - ögonlockets ödem, fotofobi, lacrimation, främmande kroppsförmåga i ögonen, minskad synskärpa, utseendet på en vit kristallinfällning hos patienter med hornhinnesår, keratit, keratopati, hornhinninfiltration.

Annat: allergiska reaktioner, illamående sällan - en obehaglig smak i munnen omedelbart efter instillation, utvecklingen av superinfektion.

Data om läkemedelsöverdosering Tsiprolet med lokal användning är inte tillgängliga.

Symtom: Om du av misstag tar drogen inuti är de specifika symptomen frånvarande. Illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk, svimning, ångest kan uppstå.

Behandling: Normala nödåtgärder, tillräcklig vätska i kroppen, skapar en sur urinreaktion för att förhindra kristalluri.

När det kombineras med läkemedlet Tsiprolet med andra antimikrobiella medel (beta-laktamantibiotika, aminoglykosider, klindamycin, metronidazol), observeras synergism vanligtvis. Tsiprolet kan framgångsrikt användas i kombination med azlocillin och ceftazidim vid infektioner orsakade av Pseudomonas spp. med mezlocillin, azlocillin och andra beta-laktamantibiotika - för streptokockinfektioner; med isoxazolpenicilliner och vankomycin - för stafylokockinfektioner; med metronidazol och clindamycin - för anaeroba infektioner.

Lösningen av ciprofloxacin är farmaceutiskt inkompatibel med läkemedel med ett pH-värde av 3-4, vilka är fysikaliskt eller kemiskt instabila.

Ögondroppar kan endast användas topiskt, du kan inte komma in i läkemedlet subkonjunktivt eller i framkammaren i ögat.

Vid användning av ögondroppar Tsiprolet och andra oftalmiska lösningar bör intervallet mellan deras injektioner vara minst 5 minuter.

Under perioden av läkemedelsbehandling rekommenderas inte att ha kontaktlinser.

Påverkan på förmågan att köra biltransport- och kontrollmekanismer

Patienter vars visuella klarhet förloras tillfälligt efter ansökan rekommenderas inte omedelbart efter att läkemedlet instillats för att köra bil eller arbeta med komplex utrustning eller med någon komplex utrustning som kräver visuell klarhet.

Användningen av läkemedlet Tsiprolet under graviditet och amning (amning) är kontraindicerat.

Tsiprolet ögondroppar - instruktioner och tips om hur du använder. Kraftfullt antibakteriellt medel

Detta är ett bredspektrummedicin, innan användning det är nödvändigt att konsultera en läkare.

Vår artikel har omfattande instruktioner för användning, med olika nyanser och detaljerade beräkningar, samt recensioner av riktiga personer om detta läkemedel.

Tsiprolet ögondroppar: bruksanvisningar

Dessa är bara aktuella ögondroppar, som egentligen är en lösning av ciprofloxacin.

Sådana mikroorganismer är ofta orsakerna till keratit och konjunktivit i olika former, och tsiprolet hjälper ofta till att hantera sjukdomar, även i fall då mer effektiva antibiotika inte klarar av uppgiften.

Användbara egenskaper eller farmakologiska åtgärder

Sammansättningen av tsiprolet innefattar antibiotikumet ciprofloxacin, vilket är effektivt vid behandling av oftalmiska sjukdomar, som utvecklas som ett resultat av aktiviteten:

 • E. coli;
 • stafylokocker;
 • streptokocker;
 • chlamydia;
 • difteri bakterier.

Efter instillation absorberas läkemedlet snabbt i blodet, men det är också lätt utsöndras, utan att ackumuleras i kroppen.

Metod för applicering

Beroende på behandlingsförloppet som doktorn föreskriver kan tsiprolet användas i olika doser, och behandlingstiden kan också variera.

Om sjukdomen passerar i mild eller måttlig form - det är tillräckligt att använda droppar sex gånger om dagen, 2 droppar var fjärde timme.

När symtomen på sjukdomen börjar gå, kan tsiprolet införas mindre ofta.

Om tsiprolet används för att eliminera ulcerativa lesioner i hornhinnan, måste de första sex timmarna dras in varje femton minuter, så intensiteten av instillationen halveras. Använd sedan medicinen var fjärde timme.

Verktyget är också ett profylaktiskt läkemedel som föreskrivs i postoperativ period efter oftalmkirurgi.

I det här fallet är en enda instillation före och efter operationen varje fem timme en droppe under den första dagen efter operationen tillräcklig.

Indikationer för användning

Tsiprolet utsågs efter undersökning av en ögonläkare med följande patologier och sjukdomar:

 • kronisk dacryocystit
 • hornhinnessår, vars orsakssamband är bakterier;
 • konjunktivit (subakut och akut);
 • kroniska meybomiter;
 • keratokonjunktivit och keratit av bakteriellt ursprung
 • keratoblefarity;
 • blefarit.

Ofta är läkemedlet förskrivet till patienter efter ögonskador för snabb läkning.

Tsiprolet barn

Barn kan användas efter föregående samråd med en specialist och läkaren bestämmer dosen baserat på barnets ålder samt arten och formen av sjukdomen.

I detta fall måste du omedelbart ta hänsyn till att läkemedlet är kontraindicerat hos barn under 12 månader.

Interaktion med andra droger

Om under behandling med tsiprolet det är möjligt att använda andra oftalmologiska preparat - i de flesta fall kommer det att bli en effekt av ömsesidig förstärkning av läkemedlets effekt (synergism).

Om orsakssambandet till sjukdomen är stafylokocker - kombineras ciprolet med isoxazolpenicillin och vankomycin. Vid ögonangstinfektioner ordineras detta läkemedel tillsammans med metronidazol och clindamycin.

Biverkningar av läkemedlet

Biverkningar av tsiprolet kan manifesteras i följande form:

 • bildande av obehaglig smak i munnen;
 • illamående;
 • allergiska reaktioner (beroende på läkemedlets individuella tolerans);
 • potential för utveckling av superinfektion;
 • liten klåda i ögonen;
 • brinnande känsla;
 • ögonlocksvullnad;
 • fotofobi;
 • tillfällig minskning av synskärpa
 • ökad rivning.

Det är extremt sällsynt för en patient att utveckla keratit och mindre signifikanta synfel efter att ha använt detta läkemedel.

Kontra

Läkemedlet är kontraindicerat för användning under följande betingelser:

 1. Synsorganen påverkas av virus.
 2. Tsiprolet ska inte tas av gravida kvinnor under utfodringsperioden, eftersom de aktiva substanserna som utgör läkemedlet kommer ut med bröstmjölk.
 3. Om överkänslighet mot fluorkinoloner detekteras, vilket är en individuell egenskap.
 4. Vid utveckling av viral keratit.
 5. Användningen av tsiprolet för barn under 12 månader är förbjuden.

Sammansättning och lagringsförhållanden

Läkemedlet är tillgängligt i form av droppar, som kan vara genomskinliga eller ha en något gulaktig nyans.

Sammansättningen av läkemedlet innefattar följande komponenter:

 • ciprofloxacinhydroklorid - 3,49 milligram;
 • vatten - 1 milliliter;
 • edetatdinatrium - 0,5 milligram;
 • natriumklorid - 9 milligram;
 • bensalkoniumkloridlösning (50%) - 0,0002 milliliter;
 • saltsyra - 0,000034 milligram.

Läkemedlet säljs i flaskor, vars volym är 5 ml.

Dosens hållbarhet i sluten form är två år, en öppen flaska kan användas i en månad.

Medelpriset för tsiprolet i Ryssland är 50-60 rubel, men i vissa apotek kostar läkemedlet lite mer än 40 rubel.

Mindre ofta finns omvända situationer där kostnaden kan vara 100 rubel per flaska.

Läkemedel med liknande farmakologiska egenskaper

Substansen ciprofloxacin, som utgör grunden för ziprolet, finns också i några andra läkemedel som liknar farmakologiska åtgärder.

Vi analyserar, vad ska du ersätta Tsiprolet?

Effektiviteten bland dem är följande analoger:

 1. Normaks. Läkemedlet tillverkas i Indien. Det används inte bara i oftalmologi utan också för behandling av otit (inflammation i hörselorganen). Det är oacceptabelt att använda detta verktyg hos patienter under 18 år.
 2. Kloramfenikol. Läkemedlet kan framställas i olika former, inklusive - i form av droppar, tabletter och kapslar. Detta är det närmaste läkemedlet till tsiprolet, vilket är föreskrivet för samma indikationer.
 3. Sulfacetamide. Läkemedlet, som tillhör gruppen sulfonamider och är ordinerad för oftalmiska sjukdomar av olika art och svårighetsgrad.
 4. Tobrex. Basen för detta verktyg är det antibiotiska elementet tobramycin. Detta verktyg kan användas för att behandla ögonsjukdomar, även hos nyfödda.
 5. Sulfacylnatrium. Antibakteriellt sparsamt läkemedel, som också föreskrivs inte bara för vuxna men även för barn.
 6. Oftakviks.Preparat tillverkas på basis av levofloxacin, som absorberas i blodet, så det är kontraindicerat hos gravida och ammande kvinnor.

Ytterligare rekommendationer för användningen av medel

Läkemedlet är kontraindicerat för inträde i den främre ögonkammaren, såväl som för injektion under slemhinnan och är endast avsedd för lokal användning.

Under behandlingen rekommenderas inte patienter att använda kontaktlinser, eftersom dessa optik kan ge ögonirritation.

Om det är mycket riva efter patientens första användning, är det inte värt att stoppa behandlingen, eftersom detta är en tillfällig effekt.

Omedelbart efter instillation är det nödvändigt att avstå från tung fysisk ansträngning under en tid och inte heller engagera sig i aktiviteter som kräver ökad uppmärksamhet och koncentration av syn (det handlar om mindre arbete och arbete på en dator).

Under användning av tsiprolet är det nödvändigt att undvika direktkontakt av flaskans spets med olika ytor på vilka mikroorganismer kan kunna provocera utvecklingen av ytterligare oftalmologiska sjukdomar.

Läkemedlet är tillgängligt på apoteket strikt på recept.

Tsiprolet: patientrecensioner

Tsiprolet bedömer genom patientrecensioner, det är ett effektivt och samtidigt billigt verktyg som ofta fungerar bättre än dyrare motsvarigheter.

Också människor talar ofta om möjligheten att använda tsiprolet för behandling av ögonsjukdomar hos husdjur, medan husdjurets biverkningar är extremt sällsynta.

Om du personligen har något att berätta om dessa droppar, var noga med att skriva en recension nedan med kommentarer.

"Jag köpte tsiprolet för 50 rubel, men den här flaskan var tillräcklig för att jag skulle kunna bota konjunktivit.

Jag använde läkemedlet strikt enligt instruktionerna och begravde det i flera dagar efter 5 timmar.

Symptomen på sjukdomen började försvinna efter bara två dagar. Jag tror att jag kommer att rekommendera det här verktyget till alla mina vänner. "

Alexey Semenov, Moskva

"Med ögonproblem, tills nyligen använde jag bara albumin, vilket trots att klara av sjukdomen var ganska långsamt.

Specificiteten i mitt arbete tillåter mig inte att ta långa sjukhusvistelser, så när jag oavsiktligt snubblat på information om tsiprolet - var jag främst intresserad av hans förmåga att klara av sjukdomar så snart som möjligt.

I praktiken, hur det visade sig: inte så länge sedan hade jag konjunktivit, och ciprolet tog tre dagar att klara av sjukdomen.

Det enda som var lite obekvämt var en lätt brinnande känsla i ögonen, men du kan uthärda sådana olägenheter för att uppnå den så tidiga effekten som möjligt ".

Artem N., 28 år gammal, Buzuluk

Användbar video

I videon ser du hur man på ett korrekt och säkert sätt begraver dropparna i ögat:

Tsiprolet är inte en godartad medicin, medan den innehåller ganska starka aktiva ingredienser.

Det är nödvändigt att använda verktyget med försiktighet, efter samråd med en läkare och noggrant läsa instruktionerna.

Tsiprolet ögondroppar: bruksanvisningar

Droppar Tsiprolet representerar en klinisk farmakologisk grupp av läkemedel de antibakteriella läkemedlen fluorokinolon för lokal användning i oftalmologi. De används för att behandla olika infektiösa ögatpatologier orsakade av bakterier som är mottagliga för den aktiva komponenten av läkemedlet.

Doseringsform, komposition

Tsiprolet-droppar är en färglös transparent vätska (ljusgul färg tillåts). Den huvudsakliga aktiva substansen i läkemedlet är ciprofloxacin, dess innehåll i 1 ml är 3 mg. Också i dropparna ingår hjälpämnen, vilka innefattar:

 • Bensoalkoniyahydroklorid.
 • Dinatriumedetat.
 • Saltsyra.
 • Natriumklorid.
 • Vatten för injektion.

Tsiprolet-droppar finns i en plastflaskdroppar med en volym av 5 ml. Kartongförpackningen innehåller 1 droppflaska, samt instruktioner för användning av läkemedlet.

Farmakologiska effekter

Ciprofloxacin, som är den huvudsakliga aktiva substansen i Ciprolex-droppar, har en baktericid effekt. Det leder till bakteriecellens död på grund av undertryckandet av den katalytiska aktiviteten hos DNA-gyrase-enzymet, vilket är nödvändigt för normal förlopp av replikationsprocessen (fördubbling) av bakteriens genetiska material. Detta orsakar död av bakterier som är känsliga för detta läkemedel, även de som befinner sig i funktionell vila utan celldelning. Läkemedlet är aktivt mot ett betydande antal gram-positiva (stafylokocker, streptokocker), gram-negativa (intestinala grupper av bakterier, inklusive E. coli, Salmonella, Shigella, Pseudomonas bacilli, gonokocker, Proteus, Klebsiella) bakterier. Även droppar Tsiprolet har en baktericid effekt mot specifika bakterier av intracellulära parasiter (mycobacterium tuberculosis, klamydia, ureaplasma, mykoplasma, legionella). Tillförlitliga uppgifter om läkemedlets aktivitet i förhållande till blek treponema (orsakssymptom för syfilis) hittills, nr.

Efter instillation av ögatdropparna av Tsiprolet in i konjunktivalkärlet fördelas den aktiva komponenten jämnt över mukosalytan, där den har en terapeutisk effekt.

vittnesbörd

Den huvudsakliga medicinska indikationen för användning av Tsiprolet-droppar är en infektiös patologi i ögonen och deras bilagor orsakade av bakterier som är känsliga för den aktiva komponenten i preparatet:

 • Konjunktival inflammation - akut eller kronisk konjunktivit.
 • Bakteriell lesion av ögonlocken - blefarit.
 • Kombinerad inflammation i ögonlocken och konjunktiva blekokonjunktivit.
 • Ulcerös lesion i hornhinnan, komplicerad genom tillsats av en sekundär bakterieinfektion.
 • Bakteriell inflammation i hornhinnan (keratit), som kan kombineras med skada på konjunktiva (keratokonjunktivit).
 • Kronisk inflammation i lacrimal (dacryocystitis) körtlar och ögonlock (meybomit).
 • Ögonskador, intag av främmande kroppar, som kan åtföljas av utvecklingen av en smittsam process.

Läkemedlet används också för preoperativ beredning av patienten innan man utför oftalmiska ingrepp för att förhindra bakteriekomplikationer.

Kontra

Det finns flera absoluta kontraindikationer för användning av Tsiprolet ögondroppar, dessa inkluderar:

 • Viral lesion av hornhinnan.
 • Graviditet när som helst kurs.
 • Amningstiden (amning).
 • Barnens ålder mindre än 1 år.
 • Individuell intolerans mot någon av komponenterna i läkemedlet.
 • Etablerad överkänslighet mot andra droger i fluoroquinolongruppen.

Med försiktighet används läkemedlet hos patienter med samtidig konvulsivt syndrom, cirkulationsstörningar i hjärnan, liksom vid svår ateroskleros hos hjärnans artärer.

dos

Tsiprolet-droppar är avsedda för lokal användning. De är begravda i konjunktivalväskan hos ett infekterat öga. Den genomsnittliga rekommenderade dosen för måttlig sjukdomsförlopp är 1-2 droppar var 4: e timme. I svåra fall av infektion rekommenderas att begrava 2 droppar varje timme. Eftersom inflammationen sjunker minskar instillationsfrekvensen. Med utvecklingen av hornhinnans bakteriella sår är läkemedlet ordinerat enligt schemat med 1 droppe var 15: e minut i 6 timmar, sedan 1 droppe var halv timme under en persons vaksamhet. På dag 2 från början av behandlingen läggs 1 droppe varje timme och i 3-14 dagar, 1 droppe var 4: e timme under vakenhet. Den genomsnittliga behandlingssättet är 14 dagar. Om epitelisering av hornhinnan i såret inte uppstår, kan behandlingen förlängas.

Biverkningar

Efter dropp kan tsiprolet utveckla negativa reaktioner från ögonen och deras bilagor. De inkluderar brännande, klåda, mild smärta, konjunktivalrödhet, fotofobi, riva, utseendet av en främmande kroppsensation (sand) i ögat, minskad synskärpa. Hos patienter med hornhinnan kan det förekomma kristallinfällning, infiltration. Mindre vanligt är en metallisk smak i munnen möjlig omedelbart efter instillation av läkemedlet, illamående och utveckling av allergiska reaktioner. Om några biverkningar uppträder bör instillation av Tsiprolet-droppar stoppas och rådfråga en medicinsk specialist.

Funktioner av användning

Innan du börjar använda Tsiprolet ögondroppar bör du noga läsa instruktionerna och uppmärksamma flera rekommendationer angående korrekt användning av läkemedlet:

 • Vid användning tillsammans med andra läkemedel för lokal behandling av ögonsjukdomar bör intervallet mellan instillationer vara minst 5 minuter.
 • Tsiprolet-droppar är endast avsedda för instillation, de kan inte införas i ögonets främre kammare eller under konjunktivan.
 • Under behandlingstiden rekommenderas inte att använda kontaktlinser.
 • Efter instillation av ögat rekommenderas inte att utföra potentiellt farligt arbete som kräver tillräcklig klarhet i synen.

I apoteksnätverket finns Tsiprolet-droppar tillgängliga på recept. Deras oberoende användning rekommenderas inte, eftersom det kan ge negativa hälsoeffekter.

överdos

Fall av överdosering med topisk användning av Tsiprolet-droppar har inte rapporterats. Med tillfällig användning av läkemedlet inuti de specifika symptomen utvecklas inte. Förekomsten av illamående, kräkningar, huvudvärk, utveckling av synkope, anfall. I detta fall utförs magsår och tarmar, intestinala sorptionsmedel (aktivt kol) tas och symptomatisk behandling föreskrivs, om det behövs. Det finns ingen specifik motgift mot detta läkemedel.

Analoger av ögondroppar Tsiprolet

När det gäller komposition och terapeutiska effekter liknande Ciprlet-droppar är läkemedel Ciprofloxacin, Cipromed, Rocip.

lagring

Hållbarheten för Tsiprolet-droppar är 2 år. Efter öppnandet av flaskan kan dropparna förvaras i högst 2 månader. Läkemedlet ska förvaras i original, intakt förpackning, skyddad mot ljus och fukt vid en temperatur som inte överstiger + 25 ° C. Droppar ska inte frysas. Förvaras oåtkomligt för barn.

Tsiprolet pris

Den genomsnittliga kostnaden för Tsiprolet droppar i Moskva apotek varierar mellan 64-71 rubel.

Ögondroppar Tsiprolet: Funktioner, kontraindikationer, analoger

Tsiprolet ögondroppar tillhör aktuella preparat. De är gjorda på basis av det antimikrobiella ämnet ciprofloxacin. Denna komponent har antibakteriella egenskaper och har ett brett spektrum av verkan. Vilka är särdragen vid att använda Tsiprolet ögondroppar? Vi kommer att svara på den här frågan ytterligare.

Läkemedelsbeskrivning

Ciprofloxacin är ett ämne som liknar egenskaper i antibiotika. Det är annorlunda i kemisk sammansättning och har inga naturliga analoger. Det används framgångsrikt för att behandla många sjukdomar som orsakas av gram-positiva och gramnegativa bakterier.

Ögondroppar innehållande ciprofloxacin, som används i medicin för behandling av bakteriella sjukdomar i ögat. Läkemedlet Tsiprolet används även om andra ögonprodukter är resistenta mot antibakteriella läkemedel. Lokal applicering av droppar gör att du kan undvika negativa immunologiska reaktioner av kroppen mot läkemedlet.

Sammansättning av läkemedlet Tsiprolet:

1 ml droppar innehåller: Ciprofloxacinhydrochloride USP i en dos motsvarande 3 mg och hjälpämnen, såsom:

 • EDTA;
 • mannitol;
 • Natriumacetat;
 • Ättiksyra;
 • Bensalkoniumklorid;
 • Vatten för injektion.

Droppar är en klar färglös eller gulaktig lösning. ATC-kod: S01AX13

Tsiprolet ögondroppar finns i 5 ml polyetylen droppflaskor.

Farmakologisk aktivitet och grupp

Tsiprolet är ett antimikrobiellt medel med en aktiv aktiv ingrediens, ett antibiotikum från gruppen av fluorokinoloner. Det visar bakteriedödande verkan mot de flesta gram-positiva och gram-negativa mikroorganismer.

Läkemedlet är effektivt vid behandling av bakteriella ögonsjukdomar som orsakas av stafylokocker, streptokocker, difteribakterier, E. coli, Proteus, klamydia etc. Efter injektionen går ögondropparna in i den systemiska cirkulationen och kan utsöndras i bröstmjölk.

Ciprolet verkar inte på treponema, svampar, clostridier, bakterier, ureaplasma.

Indikationer och kontraindikationer för användning

Tsiprolet ögondroppar används för att behandla inflammatoriska sjukdomar i ögat av bakteriell etiologi, såsom:

 • Keratokonjunktivit och keratit;
 • Subakut och akut konjunktivit
 • Kronisk dacryocystit
 • Keratoblefari och blefarit;
 • Bakteriella hornhinnesår;
 • Kronisk meybomity.

Läkemedlet är också föreskrivet för att förhindra postoperativa komplikationer av bakteriell natur, samt efter olika ögonskador.

Dessutom används Tsiprolet för preoperativ profylax vid ögonkirurgi och behandling av postoperativa komplikationer av infektiös natur. Som en ytterligare terapi används läkemedlet för komplikationer efter en ögonskada eller en främmande kropp som kommer in i syorgruppen.

Kontraindikationer för användning av Tsiprolet:

 • Viral keratit;
 • graviditet;
 • Amningstiden (amning);
 • Barnens ålder upp till 1 år;
 • Överkänslighet mot drogen;
 • Överkänslighet mot andra läkemedel i kinolongruppen.

Försiktighetsåtgärder ska användas ögondroppar Tsiprolet-patienter med ateroskleros i cerebrala kärl med cerebrala cirkulationssjukdomar och konvulsivt syndrom.

Användningen av läkemedlet Tsiprolet kontraindicerat under graviditet och amning (amning). Det är förbjudet att använda dessa ögondroppar hos barn under 1 år.

 • Ögondroppar Tsiprolet kan endast appliceras topiskt. Du kan inte komma in i drogen under bindekanten eller direkt i ögonets främre kammare.
 • När kombinerade ögondroppar Tsiprolet med andra oftalmiska lösningar ska stå emot intervallet mellan deras injektioner i minst 5 minuter.

Hur ansöker du?

Preparatet införs, i regel faller 1-2 droppar 3 gånger om dagen. Maximal koncentration av ciprofloxacin efter administrering är högst 5 ng / ml blodplasma. Den erforderliga koncentrationen för att undertrycka bakterier kan bibehållas i upp till 0,5 dagar.

Läkemedlet utsöndras huvudsakligen genom njurarna och tarmarna.

Ciprofloxacin utsöndras i bröstmjölk, varför du inte kan använda detta läkemedel under amning.

Tsiprolet ögondroppar är begravda i konjunktivalkassan. Om smittsamma sjukdomar uppträder i lätt form rekommenderas att droppe 1-2 droppar var 4: e timme. Om sjukdomen är svår, läggs 2 droppar av lösningen in i det drabbade ögat varje timme, med efterföljande förbättring av tillståndet reduceras dosen gradvis.

I hornhinnans bakteriella lesioner föreskrivs vanligen en droppe var 15: e minut i 6 timmar, sedan före sömnen var 30: e minut, den andra behandlingsdagen, 1 droppe varje timme före sömn. På tredje dagen och i 2 veckor ska drogen droppas var 4: e timme och även 1 droppe. Om efter denna tid ett nytt epitel inte har bildats på hornhinnan, kan behandlingen fortsättas.

För att undvika smittsamma komplikationer efter operationen läggs läkemedlet i ögonen, 1-2 droppar omedelbart före operationen och 1-2 droppar var 5: e timme under de första 24 timmarna efter operationen.

Tsiprolet ögondroppar används endast enligt ordination av en läkare, varaktigheten av behandlingen och doseringen bestäms också av läkaren.

En öppen flaska kan användas inom 1 månad efter öppnandet. Du kan inte röra flaskans spets till någon yta, eftersom det finns en stor sannolikhet för förorening av dess innehåll. Ögondroppar Tsiprolet frigörs endast på recept. Hållbarhetstid är 2 år.

Varaktigheten av behandlingstiden beror på infektionens allvarlighetsgrad och varierar från i genomsnitt 5 dagar till 2 veckor.

Eventuella komplikationer orsakade av läkemedlet

Biverkningar av läkemedlet kan uppstå som en allergisk reaktion, illamående, obehaglig smak i munnen efter instillation (sällan); Det finns en risk att utveckla superinfektion.

I förhållande till visionsorganet är det möjligt:

 • Mild konjunktival hyperemi;
 • Kliande ögon, brännande och ömhet;
 • rinnande ögon;
 • fotofobi;
 • Ögonlockets ödem;
 • Minskad synskärpa.

Information om överdosering i den lokala tillämpningen av Tsiprolet saknas. Vid oavsiktlig intag kan dyspeptiska störningar observeras, vilka elimineras genom intag av stora mängder vätska.

Under behandlingens gång rekommenderas inte att använda kontaktlinser, för att inte ytterligare irritera synenet.

Om tårar uppstår och synskärpa minskar bör du avstå från att köra och arbeta med potentiellt farlig utrustning.

analoger

Eftersom läkemedel med liknande farmakologiska åtgärder bör framhävas:

 • Kloramfenikol. Läkemedlet har samma indikationer som Tsiprolet ögondroppar.
 • Tobrex. Belgisk läkemedel baserad på antibiotikat tobramycin med liknande indikationer (du kan ordinera en nyfödd). Instruktioner för användning Tobreks liknar läkemedlet Tsiprolet.
 • Oftakviks. Droppar på basis av levofloxacin (Enligt bruksanvisningen för Oftakviks ögondroppar är läkemedlet förbjudet under graviditet och amning).
 • Sulfatylnatrium. Kämpar streptokocker, gonokocker och andra bakterier.
 • Sulfacetamide. Läkemedlet har indikationer som är identiska med Tsiprolet.
 • Normaks. Läkemedlet är tillverkat i Indien, det är förbjudet att få upp till 18 år.

Ögondroppar Floksimed med instruktioner för användning beskrivs här.

video

rön

Ciprolet är ett antibakteriellt läkemedel tillgängligt vid användning och kostnad. Han har relativt få kontraindikationer. Många användarrecensioner har noterat sin effektivitet vid behandling av ögonsjukdomar, inklusive när andra droppar inte hjälpte. Men innan du köper drogen måste du konsultera en läkare. Varje medicin kan antingen närma sig eller inte närma sig en person på grund av individuella särdrag.

Allt om ögondroppar Taptik berättade i den här artikeln. Med nederlaget som det finns mydriasis (onaturlig dilation av eleverna) kommer att berätta detta material.

Tsiprolet droppar analoger

75 analoger hittades. Priserna för CYPROLET ögondroppar och tillgänglighet på apotek. Innan du använder något läkemedel ska du alltid kontakta en läkare.

analoger TsIPROLET ögondroppar

, mediciner som liknar indikationerna för användning och deras farmakologiska verkan, samt priser och tillgänglighet av analoger i apotek. För jämförelse med analoger studera noggrant de aktiva ingredienserna i läkemedlet. I regel innehåller priset på dyrare droger sin reklambudget och tillsatser som ökar effekten av huvudämnet.

CYPROLET ögondroppar instruktioner för användning

Vi ber dig om att inte fatta ett beslut om att ersätta CROPOLET ögondroppar själv, endast enligt anvisningarna och med tillstånd från läkaren.

Viale

Instruktioner för användning

SYSTEM ULTRA

Droppar för ögonen på System Ultra appliceras som ögonkontakt.
Instruktioner för användning

Sofradeks

Sofradex är indicerat för behandling av ytliga bakterieinfektioner i ögat, tillsammans med uttalade inflammatoriska eller allergiska komponenter. blepharit (inflammation av ögonlocksmarginalerna); infekterad eksem av ögonlocken (neuroallergisk ögonhudsjukdom som kännetecknas av dess gråtande kliande inflammation); korn; allergisk konjunktivit (inflammation i ögonets yttre membran); keratit rpsacea (hornhinnans inflammation i rosa akne); sklerit (ögoninflammation ogenomskinlig), episklerit (inflammation i de ytliga skikten av den opaka membranet av ögat), iridocyklit (inflammation i iris och ciliarkroppen i ögat), irit (irit); akut och kronisk otitis externa (inflammation i ytterhårets kavitet). Instruktioner för användning

VIGAMOKS

Vigamox används vid lokal behandling av konjunktivit orsakad av mikroorganismer som är känsliga för moxifloxacin.
Instruktioner för användning

TSILOKSAN

Instruktioner för användning

KSALAKOM

Läkemedlet Xalac används för att minska förhöjt intraokulärt tryck hos patienter med öppenvinkelglukom eller ökat intraokulärt tryck med brist på effektivitet hos andra IOP-sänkande läkemedel för lokal användning.
Instruktioner för användning

Xalatan

Xalatan används vid behandling av patienter med förhöjt intraokulärt tryck med:
• ökat intraokulärt tryck
• Glaukom (öppen vinkelform).
Instruktioner för användning

UNIKLOFEN

Uniklofen är indicerat för användning i:
- inhibering av mios under kataraktoperationer
- inflammatorisk process efter operation
- förebyggande och behandling av cystisk ödem av den gula fläcken i näthinnan efter kirurgisk avlägsnande av grå starr;
- inflammatorisk process av icke-infektiös natur:
- konjunktivit, keratokonjunktivit, korneal erosion, posttraumatisk inflammation i konjunktiva och hornhinnan;
- fotofobi efter keratotomi
Instruktioner för användning

VITABAKT

Läkemedlet Vitabact föreskrivs för:
- bakteriella infektioner i ögat (främre)
dacryocystit
- preoperativ förberedelse
- profylax i postoperativ period efter intervention på den främre delen av ögat.
Instruktioner för användning

OFTAMIRIN

Oftamirin används vid behandling av infektionsprocesser i främre divisionen (blefarit, konjunktivit, keratit, keratouveitis) orsakade av grampositiva och gramnegativa bakterier, klamydia, svampar och virus, som är känsliga för Miramistin, ögonskador, ögon brännsår (termiska och kemiska). Förebyggande av neonatal oftalmier, inklusive gonokock och klamydial. Förebyggande och behandling av ögonpulverande inflammatoriska skador under pre- och postoperativ period. Vid komplex behandling av akut och kronisk otit externa, kronisk suppurativ mesotympanit, otomykos. Vid komplex behandling av akut rinit.
Instruktioner för användning

ATROPINSULFAT

Tillämpad atropinsulfat magsår och duodenalsår, pilorospazme (spasm i musklerna i mag pylorus), kolelitiasis, när intestinala spasmer och urinvägarna, bronkialastma, för att minska utsöndringen av saliv, gastrisk och bronkiala körtlar, bradykardi (infrequent puls) evolved som ett resultat av ökad vagal nervtone.
För smärta i samband med glatt muskelspasmer administreras atropin ofta tillsammans med smärtstillande medel (analgetika, promedol, morfin etc., 256, 255).
I praktiken anestetika atropin användes före anestesi och kirurgi och under kirurgi för att förhindra bronk och laryngospasm (skarp förträngning av lumen av bronkerna och struphuvudet), de begränsningar och utsöndring av spottkörtlar och nedsättning av bronkiala reflexer och andra biverkningar förknippade med exciteringen av vagusnerven.
Atropin används också för röntgenundersökning av mag-tarmkanalen, om det behövs, för att minska ton och fysisk aktivitet i mage och tarmar.
På grund av förmågan att minska utsöndringen av svettkörtlar används atropin ibland med överdriven svettning.
Atropin är en effektiv motgift (motgift) för kolinimimetisk och antikolinesterasförgiftning, inklusive FOS (organisk fosfor); används vid akut FOS-förgiftning, vanligtvis i kombination med kolinesterasreaktivatorer.
Den oftalmiska praktiken atropin används för att förbättra elev diagnostiska ändamål (för att studera fundus, för att bestämma den sanna refraktion et al.), Såväl som för terapeutiska ändamål i akuta sjukdomar: irit (inflammation i regnbågshinnan), iridocyklit (kombinerad inflammation i hornhinnan och iris ögonskal), keratit (hornhinnansinflammation), etc., såväl som ögonskador. Atropininducerad avspänning av ögonsmusklerna bidrar till dess funktionella vila och accelererar eliminering av den patologiska processen.
Instruktioner för användning

TOBRADEKS

Tobradeks terapi för patienter som lider av inflammatoriska sjukdomar i ögat, tillsammans eller inte åtföljs av en ytlig bakteriell infektion, inklusive blefarit, konjunktivit och keratit (utan att kränka integriteten av epitelet). Tobradeks kan också användas för behandling och förebyggande av infektions och inflammatoriska sjukdomar i ögat hos patienter som genomgår kirurgi (t ex avlägsnande av gråstarr, avlägsnande av främmande kropp). Tobradeks kan tilldelas med ögon trauman för behandling och förebyggande av infektionssjukdomar och inflammatoriska sjukdomar.
Instruktioner för användning

taurin

Använd läkemedlet Taurin som en stimulator för reparation och återställande av nedsatta funktioner i ögonvävnad. Användningen av Taurin visas i följande patologier: dystrofa sjukdomar i näthinnan; hornhinnedystrofi; traumatisk ögonskada Katarakt av olika ursprung (ålder, diabetes, strålning, traumatisk); glaukom (i komplex terapi); oftalmiska herpes; erosiva lesioner av hornhinnan; keratit av olika ursprung.
Taurin hjälper till att lindra ögat utmattning med en betydande belastning (datorarbete, långvarig ögonbelastning under litet arbete, förare). Det används i postoperativ period för att förbättra reparationen av skadade vävnader. Taurin bidrar till bildandet av högkvalitativt ärr och avlägsnande av puffiness. Bevisat hög effekt vid tapetoretinal degenerering. Läkemedlet är endast förskrivet av en läkare.
Instruktioner för användning

OFTAN CATATHROME

Oftan Katahrom används för att behandla grå starr.
Instruktioner för användning

VITA-YODUROL

Vita - Yodurol ögondroppar är avsedda för förebyggande och behandling av olika former av grå starr, inklusive senil, traumatisk, medfödd och sekundär katarakt.
Instruktioner för användning

VITAFAKOL

Ögondroppar Vitafacol används för behandling av grå starr.
Instruktioner för användning

VITSEIN

Vicenz är indicerat för senil, myopisk, strålning och kontusionskatarakt i början av deras utveckling med en måttlig minskning av synskärpa (inte mindre än 0,5).
Instruktioner för användning

AYSOTIN

Indikationer för användning Aysotindroppar är: Ögonmattning av olika natur; ögonrödhet sol, ultraviolett eller andra ögonbrännskador, inklusive svetsning; ögonskador frånvaron av en lins (aphakia) efter kataraktoperation; kirurgi för retinal detachment; laseroperation; konjunktivit; senila och underutvecklade katarakt; amblyopi; diabetisk retinopati; makuladegenerering; retinit; glaukom; färgblindhet; andra sjukdomsvisioner.
Instruktioner för användning

Ögondoktor

Indikationer för användning av läkemedlet Eye Doctor är: olika former av glaukom; myopisk korioretinit, diabetisk neuropati; diabetisk retinopati; retina sjukdomar; initial katarakt; viral eller bakteriell konjunktivit rinnande ögon; torra ögonsyndrom; keratit och keratokonjunktivit hornhinnans brännskador, konjunktiva, sclera (kemiska och termiska); icke-penetrerande sår eller erosion av hornhinnan, konjunktiva, sclera; penetrerande sår av sclera och hornhinnor - konsekvenserna av kirurgisk ingrepp; skada på hornhinnan och sclera - resultatet av kirurgiska effekter (katarakt extraktion, keratotomi, keratoplasti, keratomileus);
mekaniska ögonskador epitel-endotelial hornhinnedystrofi; minskad synskärpa; kronisk ögonmattning skelning; korn; förebyggande av torra ögon med kontaktkorrigering; förebyggande av involutionella förändringar i hornhinnan.
Instruktioner för användning

Catalina

Catalin används för förebyggande och komplex behandling av olika typer av grå starr, inklusive diabetisk och senil (senil).
Instruktioner för användning

RIBOFLAVIN

Indikationer för användning av läkemedlet Riboflavin® är: hemeralopi (nattblindhet), i komplex terapi med retinol; konjunktivit (inflammation i ögonets yttre membran); keratit (hornhinnansinflammation); irit (inflammation i iris); långa icke-helande sår eller hornhinnesår; minskning av synskärpa och ögonutmattning i samband med långvarig belastning på synen.
Instruktioner för användning

Udzha

Ögondroppar Udzha rekommenderas för katarakt, glaukom, trakom, hornhinnegrumling, myopi, hyperopi, akuta och kroniska inflammatoriska processer i ögat, oftalmisk tryckte degenerativa processer.
Drogen används, inklusive, som en tonic, rengöring, lugnande för ögonen hos människor i alla åldrar, även utan oftalmiska patologier.
Instruktioner för användning

UTTRYCKAS ALOE AV FILAT

Indikationer av dropp Aloe Filatov är närsynthet (alla grader, inklusive progressiv), dag blindhet (kränkning av anpassning av mörker), närsynt chorioretinitis, diabetesretinopati, retinal dystrofi (central, perifer), blefarit (inflammation av locket marginal) konjunktivit (inflammation i ögonets yttre membran),
keratit (hornhinnansinflammation), irit (inflammation i iris), molnande av glasögonskroppen, katarakt, som en del av primärglaukombehandling.
Instruktioner för användning

EMOXY OPTIC

Indikationer för användningen av läkemedlet Emoxy Optiker är: brännskador och inflammation i hornhinnan; blödning i sclera; blödningar i ögonets främre kammare; komplikationer av myopi; Korneskydd (med kontaktlinser).
Instruktioner för användning

emoksipin

Emoxipin är förskrivet: för patienter med diabetisk retinopati, trombos i den centrala retinala venen; för att förbättra resorptionen av intraokulära blödningar av olika ursprung; för förebyggande och behandling av hornhinnans brännskador; med komplicerad myopi och glaukom; patienter som använder mjuka kontaktlinser för att förbättra blodtillförseln i ögonen; patienter med hjärtsjukdomar.
Instruktioner för användning

OPTINOL

Optinol används vid symptomatisk behandling av hornhinnans och konjunktiva torrhet (torr ögonsyndrom).
För tillfällig lindring av bränning och irritation orsakad av ögonens torrhet och som skydd mot ytterligare irritation.
För tillfällig lindring av obehag orsakad av mindre irritation av ögat eller: Vind, sol, rök, centraliserad uppvärmning, luftkonditionering, fluorescerande belysning, långvarig användning av en dataskärm, bärande kontaktlinser, efter användning av droger som kan orsaka torrhet och irritation av ögats yta; i sjukdomar och tillstånd som kan orsaka torrhet och obehag i ögat.Varningar när du använderOptinol är kompatibel med alla typer av kontaktlinser och kan ge känsla av komfort vid användning av kontaktlinser. Vid instillation av Optinol 0,40% rekommenderas att ta bort kontaktlinser i 15 minuter. Vid användning av Optinol är 0,2% för att avlägsna kontaktlinser från ögonen under instillation inte nödvändigt. Optinol Eye Dropper har ett filter som skyddar behållarens innehåll från förorening efter att det har öppnats i 180 dagar. Optinol är avsedd för individuell användning av endast en person. Vid svåra eller ihållande torra ögon, kontakta läkare.
Instruktioner för användning

CIPROFLOXACIN ögondroppar

Indikationer för användning av Ciprofloxacindroppar är: infektiösa skador i ögat (även av traumatisk natur); akut eller subakut konjunktivit blefarokonjunktivit, blefarit; keratokonjunktivit, keratit; bakteriell hornhinnesår; kronisk dacryocystit meybomit; förebyggande av infektiösa komplikationer vid oftalmkirurgi (före och efter operation).
Instruktioner för användning

BRIMONAL

Bloddroppar används för att behandla öppenvinkelglaukom och ökat ögontryck i kontraindikationer till terapi med lokala beta-blockerare.
Instruktioner för användning

IFIRAL ögondroppar

Ifirala ögondroppar används för förebyggande och behandling av säsongs- och cilorisk konjunktivit, inklusive vårkeratokonjunktivit.
Instruktioner för användning

CROMOPHARM ögondroppar

Kromofarm ögondroppar är avsedda för förebyggande och behandling av akut och kronisk allergisk konjunktivit, inklusive hökonjunktivit och vårkeratokonjunktivit.
Instruktioner för användning

hilo Kea

Indikationerna för användning av Hilo-Kea-droppar är: symtom på torr hornhinna (känsla av sand i ögonen, torrhet, irritation, brännande, rodnad); behovet av att fukta hornhinnan; ytaosion av hornhinnan, hornhinnedystrofi, ögonbrännskador (droppar förskrivas för att påskynda läkning). Hilo-Kea kan också administreras under patientåtervinning efter en oftalmologisk intervention.
Instruktioner för användning

OKSIAL

Oxial kan användas för att minska torrhet och irritation i ögonen hos patienter med kontaktkonjunktivit som orsakats av rök, vind, ultraviolett strålning, damm, kosmetika, konditionerad luft, klorerat vatten, såväl som inträffade under intensiva visuella belastningar, samtidigt som vissa läkemedel med "torrt syndrom ögon. "
Läkemedlet är indicerat för att eliminera obehag hos patienter som använder kontaktlinser.
Lösningen kan användas vid komplex behandling av tillstånd som uppstår efter laservisionskorrigeringen.
Instruktioner för användning

MAXIDEX ögondroppar

Indikationer för användning av de läkemedels Maksideks är konjunktivit (purulent och allergisk), keratit, keratokonjunktivit (utan epitel skada), blefarit, sklerit, episklerit, retinit, irit, iridocyklit etc uveit av olika genes, blepharoconjunctivitis, optisk neurit, retrobulbär neurit. ytliga hornhinneskador av olika etiologier (efter fullständig epitelisering av hornhinnan), förebyggande av inflammation efter operation, sympatisk ögonminal. Allergiska och inflammatoriska sjukdomar (inklusive mikrobiella) hos öronen: otit.
Instruktioner för användning

MIDRIATSIL

Mydriacyl ögondroppar är avsedda för artificiell utveckling av mydriasis (dilaterad pupill i ögat) för diagnostiska och terapeutiska ändamål. Utvidga pupillen krävs under oftalmoskopi - fundus studier, viktig vid diagnos av olika oftalmiska sjukdomar är också nödvändigt vid bestämning av brytningsförmågan hos ögat brytande optiska systemet, störningar som huvudsakligen blir en orsak till synskada. Eleven utvidgas med hjälp av detta läkemedel och före kirurgiska eller laseroperationer på syorgruppen - vid behandling av grå starr, retina hos ögonen eller glasögon i ögat. Droppar används som ett av elementen i komplex behandling av inflammatoriska ögonsjukdomar, såväl som efter kirurgiska ingrepp.
Instruktioner för användning

tropikamid

Ögondroppar Tropikamid används för att expandera pupillen vid diagnos och behandling av vissa ögonsjukdomar, särskilt inflammatoriska processer med lokalisering i den främre ögongloben (keratit, iridocyklit, uveit). Droppar används också för att utföra vissa diagnostiska förfaranden (oftalmoskopi, brytning) eller kirurgiska ingrepp på linsen, glaskroppen eller näthinnan.
Instruktioner för användning

OFTADEK

Indikationer för användning av läkemedlet Oftadek är:
- akut och kronisk konjunktivit, blefarokonjunktivit
- gonorré hos nyfödda (gonoblnenya);
- Chlamydia-lesion av ögats slemhinnor
- förebyggande av utveckling av purulenta inflammatoriska komplikationer vid oftalmiska operationer
- Desinfektion av kontaktlinser.
Instruktioner för användning

OFTALMOFERON

Oftalmoferon användas för behandling av patienter som lider av ett adenovirus, enterovirus (hemorragisk) och herpetisk konjunktivit och även adenovirus och herpes (dot, kartopodobnym, vesikulär och dendritisk) keratit.
Droppar Oftalmoferon angav också för topisk behandling av herpetisk stromal keratit (inklusive ulcerativa korneala lesioner eller utan därav), och herpes adenovirus keratokonjunktivit, och herpetisk keratouveitis och uveit.
Instruktioner för användning

EYE-t EKTOIN 0,5%

ЕYE-t Ectoin 0,5% rekommenderas som ett effektivt och säkert medel för torra ögonsyndrom.
Instruktioner för användning

ACTIPOL EYE DROPS

Aktipol används för att behandla:
- konjunktivit av viralt ursprung
- keratokonjunktivit och keratouveitit orsakad av adenovirus, herpes zoster, herpes simplex;
- brännskador och skador på ögonvävnader
- infektiös, postoperativ, posttraumatisk keratopati
dystrofiska lesioner av hornhinnan och näthinnan.
Det rekommenderas för kronisk ögonmattning (speciellt när man arbetar på en dator under lång tid), och också som ett effektivt sätt att påskynda anpassningen till kontaktlinser och minska obehag som orsakas av deras långa slitage.
Instruktioner för användning

ARTELAK

Droppar Artelak avsett för symtomatisk behandling av torkfenomen och hornhinnans ögonslemhinnan (torra ögon syndrom), som orsakas av brott mot tårutsöndring och slezovydelitelnoy funktion på grund av lokala eller systemiska sjukdomar, och även i händelse av otillräckliga eller ofullständiga förslutningslock. För vätning och ytterligare vätning av hårda kontaktlinser.
Instruktioner för användning

ARTELAC SPLASH UNO

Artelak Splash Uno ögonlösning är avsedd för intensiv och långvarig fuktning av ögans främre yta (hornhinna och konjunktiva):
Med torra ögon orsakade av livsstil, stressiga belastningar på ögonen, exponering för miljöfaktorer, såsom långvarigt datorarbete, och som ett resultat sällsynt blinkande, vistas i ett rum med konditionerad luft, cigarettrök och vinden när den kommer utanför lokalerna.
I svåra, torra ögon orsakade av systemiska sjukdomar, ögonoperationer eller vissa läkemedel, såsom preventivmedel, antihistaminer, betablockerare, antispasmodika, diuretika.
För att eliminera obehag när du bär hårda och mjuka kontaktlinser.
Instruktioner för användning

ALKAIN

Alkaine ögondroppar används för lokalbedövning i oftalmologi: mätning av intraokulärt tryck, avlägsnande av främmande kroppar och sömmar från hornhinnan, diagnostiska skrapningar från konjunktiva, gonioskopisk undersökning.
Alkaine är också indicerat för att tillhandahålla lokalbedövning innan kirurgiska ingrepp utförs, såsom till exempel avlägsnande av grå starr.
Instruktioner för användning

Irifrin

Ögondroppar Irifrin kan användas för:
- avlägsnande av inkapslingar och behandling av progressiv myopi (som en del av komplex terapi) hos vuxna och barn från 6 år
- iridocyklitis (förebyggande av bakre synechias förekomst och minskning av utsöndring från iris)
- oftalmoskopi och andra diagnostiska förfaranden (diagnostisk elevutvidgning som är nödvändig för att övervaka tillståndet av det bakre segmentet av ögat)
- utföra ett provokerande test hos patienter med en smal profil av främre kammervinkeln och misstänkt vinkelförslutande glaukom
- Differentiell diagnos för att bestämma typen av ögonbollsinjektion
- preoperativ förberedelse för utvidgning av pupillen i oftalmkirurgi
- Genomföra laserinterventioner på fundus och in vitro-retinal kirurgi (för att expandera eleven)
- glauco-cyklisk kris
- "röda ögonsyndrom".
Instruktioner för användning

TEASOL FORTE

Droppar Teardrop Forte rekommenderas för användning i torra ögonsyndrom; för att lindra hornhinnesyndromet (inklusive obehag, brännande känsla av främmande kropp).
Instruktioner för användning

VIALTET

Injektionsflaskor Tåredroppar appliceras:
- som ett medel för daglig fuktning av ögons slimhinnan för att bevara dess skyddande fysiologiska egenskaper vid tillstånd av ökad torrhet i luften;
- för att eliminera brännskador och irritation orsakad av ögonens torrhet och förebyggande av relaterade komplikationer,
- lindring av obehag orsakad av irritation i ögat, liksom påverkan av vind eller sol på det;
- med en permanent vistelse på datorn, läsning, körning av bil för rengöring av slemhinnan i ögat från damm, allergener;
- med förebyggande syfte att återfuka ögonets slemhinnor vid arbete i farliga förhållanden, dåligt ljus, samt minska produktionen av tårvätska med åldern.
Instruktioner för användning

VIAL LJUS

Injektionsflaskor Ljusdroppar används vid symptomatisk behandling av ödem och sekundär hyperemi på grund av en måttlig irriterande effekt på konjunktiva av rök, damm, klorerat vatten, en allergisk reaktion, ospecifik eller catarrhal konjunktivit.
Instruktioner för användning

Ekinos droppar

Instruktioner för användning

Avizor fuktdroppar

Instruktioner för användning

VIZALIN-H

Droppar Vizalin-N används för symptomatisk tillfällig lindring av sekundär hyperemi i ögat på grund av måttlig irritation.
Instruktioner för användning

UNIFLOKS

Uniflox är avsett för behandling av patienter som lider av smittsamma sjukdomar i ögat, som orsakas av bakterier som är känsliga för verkan av ofloxacin, inklusive:
- konjunktivit, keratit, keratokonjunktivit
- blefarit, blefarokonjunktivit
- dacryocystit, chalazion och hornhinnesår;
- endoftalmitis (i komplex terapi)
- dessutom är droppar förskrivna som profylaktiska medel efter avlägsnande av främmande kropp och vid ögonskador, samt efter oftalmologisk kirurgisk ingrepp;
- Uniflox används för behandling av vuxna som lider av otit (extern, akut, kronisk purulent med perforering av trumhinnan) samt profylaktisk under otologiska kirurgiska ingrepp.
- I otologisk praxis är barn Uniflox ordinerat för yttre otit, liksom akut otit med tympanotomi.
Instruktioner för användning

OPTIVE

Optiva föreskrivna för ögonhinnans syndrom (torr hornhinna).
Instruktioner för användning

OPTI-Free

Fuktgivande droppar Opti-Free hjälper till att minska irritation, obehag och suddig syn, vilket kan orsakas av att torka linsen under slitage. Fuktgivande droppar Opti-Free kan användas med mjuka (hydrofila) kontaktlinser av alla slitlägen och ersättningsperioder i syfte att:
• Fuktar dagliga bärlinser hela dagen.
• Fuktlinser med långa slitage och en dags lins som behövs under torkningen under dagen.
• Fuktlinser med längre slitage, frekventa linser och en dags linser vid sänggåendet
Instruktioner för användning

SUPEROPTISK HYDROBALANS

SuperOptik HydroBalance rekommenderas för användning i följande fall:
- Inverkan av irriterande miljöfaktorer som damm, rök, UV-strålning, hög temperatur i rummet (t.ex. från centralvärme, bastu), luftkonditionering, vind, klorerat vatten, kosmetika;
- med minskad frekvens av blinkningar orsakad av långvarig tittande på TV, läsning, arbete på en dator eller bilkörning;
- vid minskning av mängden eller kränkningen av tårvätskans sammansättning, inklusive syndromet för "torra ögon", liksom för personer över 40 år,
- Vid användning av kontaktlinser (efter samråd med en ögonläkare).
Instruktioner för användning

Korneregel

Läkemedlet Korneregel används för behandling av patienter med erosiv hornhinneskada, keratit, torr keratokonjunktivit, hornhinnedystrofa sjukdomar.
Läkemedlet är förskrivet till patienter med hornhinnor i olika etiologier (inklusive termiska och kemiska förbränningar). Korneregel kan ordineras vid behandling av patienter med infektionssjukdomar i hornhinnan (inklusive bakteriell, viral eller svampetiologi) mot bakgrund av obligatorisk antibakteriell, antifungal eller antiviral terapi.
Läkemedlet kan användas som ett terapeutiskt och profylaktiskt medel hos patienter som använder kontaktlinser. Instruktioner för användning

FLOKSAL

Floksal används för:
• Förebyggande av bakteriell infektion under kirurgiska operationer på ögonen, samt efter traumatiska skador på ögonlocket;
• behandling av infektiös inflammation som utvecklats efter operation på ögonen, samt efter traumatiska skador på ögonlocket;
• behandling av inflammatoriska sjukdomar i de främre kamrarna eller delar av ögat som orsakas av bakterier som är mottagliga för läkemedlet (konjunktivit, keratit, korn, blepharit, hornhinnessår, klamydial ögonskada, dacryocystit). Instruktioner för användning

HILO KOMOD

Instruktioner för användning

FAURIN

Faurin rekommenderas att användas som ett profylaktiskt medel för ögons slimhinnan med: trötthetssyndrom; katarakter; konjunktivit; blefarit; hornhinnesjukdomar.
Instruktioner för användning

Kaliumjodid

Indikationer för användning av droppar kaliumjodid är: katarakt; moln av glasögonhinnan; blödningar i ögat; svampskador av konjunktiva eller hornhinnan.
Instruktioner för användning

kvinaks

Instruktioner för användning

ARTELAK SPLASH

Artelak Splashdroppar är avsedda för intensiv och långvarig fuktning med uttalade "torra ögon" som orsakas av ett sätt att leva och exponera för miljöfaktorer, såsom långvarigt datorarbete och som ett resultat sällsynt blinkande, bo på ett luftkonditionerat rum, cigarettrök, stark vind; systemiska sjukdomar, ögonoperationer eller vissa läkemedel, såsom preventivmedel, antihistaminer, betablockerare, antispasmodika, diuretika.
För att eliminera obehag när du bär hårda och mjuka kontaktlinser.
Instruktioner för användning

taufon

Instruktioner för användning

Normaks

Instruktioner för användning

CROMOGEXAL ögondroppar

Cromohexal används som ett botemedel mot behandling och förebyggande av akut och kronisk allergisk konjunktivit och keratokonjunktivit orsakad av exponering för olika kontaktallergener, inklusive husdamm, husdjursdamp, växtpollen, flyktiga föreningar etc. Läkemedlet kan användas för att förhindra säsongsallergiska sjukdomar (hösnuva, pollinos).
Kromoheksal kan användas för att minska symptomen på irritation och torrhet i ögonen som orsakas av visuell trötthet, irritation av ögons slimmembran, beroende på påverkan av klorerat vatten, rök, kosmetika, vind och damm.
Instruktioner för användning

Allergodil

Instruktioner för användning

lekrolin

Lekrolin används vid behandling av patienter med akuta och kroniska former av konjunktivit och keratokonjunktivit av allergiskt ursprung.
Instruktioner för användning

UNDER ALLERG EYE DROPS

Crom-Allerg-droppar används i behandlingen (som en del av komplex terapi) och förebyggande av allergisk konjunktivit (akut och kronisk).
För att lindra och lindra irritationer av slemhinnan i ögonen i samband med allergiska reaktioner: till miljöfaktorer och hushållskemikalier; yrkesrisker, inklusive rök, damm, ångor av lösningsmedel och andra kemikalier; om effekten av kosmetika och droger; på växter och husdjur.
Instruktioner för användning

Vizin

Instruktioner för användning

HRUSTALIN

Hrustalin ögondroppar används för att förebygga och behandla degenerativa förändringar i ögonlinsen - grå starr (linsopacitet) och presbyopi (sälarna).
Instruktioner för användning

CYCLO F

Diclo F ögondroppar används för att minska miosis vid kataraktkirurgi, för att förhindra postoperativt cystisk ödem i makeln (centrala delen av näthinnan).
Läkemedlet är effektivt för behandling av icke-infektiös konjunktivit, för förebyggande och behandling av inflammation efter olika operationer på ögonen, liksom inflammationer som utvecklas efter skada från ögonbollens icke penetrerande och penetrerande skador, förutom lokala antibakteriella läkemedel. Instruktioner för användning

MIDRIMAKS

Midrimaks används som ett mydriatiskt medel:
- vid diagnostiska oftalmologiska förfaranden
- före kirurgisk och laseroperation.
Instruktioner för användning

Slezin

Indikationer för användning av läkemedlet Slezin är:
- otillräcklig rivning
- ögonsyndrom: Sjogren syndrom, xeros, keratos (som en del av kombinationsbehandling);
lagofthalmos
- ögonlocket deformitet
- ectropion
- hornhinnans erosion och trofasår
- bullous dystrophic förändringar i hornhinnan;
- keratopati
- mikrodefekter av hornhinnepiteln;
- tillstånd efter kemiska och termiska brännskador i hornhinnan och konjunktiva
- tillstånd efter plastikkirurgi på ögonlocken;
- tillstånd efter keratoplastik, keratoektomi
- ögonirritation orsakad av rök, damm, kall, vind, sol, saltvatten, allergiska komponenter, samt användning av kontaktlinser.
- Behovet av att förlänga åtgärden eller minska irriterande verkan av andra ögondroppar.
- diagnostiska förfaranden: gonioskopi, elektroretinografi, elektrookulografi, ultraljud.
Instruktioner för användning

Aiste

Aystildroppar används vid symptomatisk behandling av ögonlocksyndrom.
Instruktioner för användning

INNOKSA

Innox droppar rekommenderas för:
- lindra ögatmattning
- minskning och borttagning av irritation
- avlägsnande av rodnad och nedsättning av blodkärl
- återvänder en hälsosam blick mot ögonen;
- återvänder den naturliga glansen till ögonen;
- skapa en känsla av komfort
Instruktioner för användning

OKO-PLUS

Indikationer för användning av Oko Plus-droppar är:
- åldersrelaterad minskning av synskärpa
- ökat intraokulärt tryck
torr ögonsyndrom
- rodnad och irritation
- smittsamma ögonsjukdomar
- överspänning
- myopi
Instruktioner för användning

Användningen av ReNu MultiPlus rekommenderas i följande fall:
- under anpassningsperioden till mjuka kontaktlinser
- För att öka portabiliteten och förlänga bekväma slitage
- innan du tar bort kontaktlinser för att eliminera "stickning" -effekten av linser på hornhinnan på grund av deras uttorkning
- hos patienter med symtom på minskad tårproduktion
- Vid användning av linser vid negativa miljöförhållanden (låg luftfuktighet, damm).
RENU pris

8 erbjudanden från 81,65 till 298,02 UAH

Instruktioner för användning

Smittsamma sjukdomar i ögat och dess komponenter är de absoluta ledarna inom ögonsjukdomar. Så bland inflammationscertifikat utgivna av ögonläkare står inflammatoriska ögonsjukdomar för 80%.

I Ryssland är det cirka 16 miljoner människor per år. Och bland orsakerna till blindhet utgör infektioner 10-30%. Bland ögonsjukdomar hos barn tar infektioner upp till 70%.

Ögondroppar Tsiprolet hänvisar till läkemedel som effektivt påverkar inflammation i konjunktiva, de rekommenderas för komplex behandling med antibiotika.

Sammansättningen av ögat sjunker Tsiprolet och deras verkningssätt

Droppens sammansättning. Dessa ögondroppar har många namn: Tsiprobid, Tsipro, Zipronol, Tsiprobay, Quintor, Harflox, Ceteral och några andra. Ett av namnen Ciproflaksatsin sammanfaller med namnet på den aktiva substansen i detta läkemedel - ciprofloxacinhydroklorid. Det tillhör gruppen antibiotika av en serie fluorokinoloner och används i ögonläkemedlet för extern användning. Läkemedlets sammansättning innehåller också ett antal andra ämnen: dinatriumredigera och natriumklorid, såväl som icke-alkonklorid och saltsyra, renat vatten.

Handlingssätt. Ciprofloxacin påverkar bakteriens DNA-gilas, vilket bryter mot deras DNA-reproduktionskedja. Det verkar effektivt på stammar i viloplan och i aktiva avelsstadiet.

Bland de bakterier som är känsliga för Tsiprolet kommer de flesta gram-positiva och gramnegativa bakterier, liksom mikrober som producerar β-laktamas.

Koncentrationen av det aktiva elementet. Ciprofloxacinhydroklorid penetrerar organ, ben och vävnader, liksom blodplasma. Vid undersökning visade sig att maximal koncentration i blodet med schema 1 droppar vart 2 timmar inte överstiger 2,5 ng / ml. Graden av smältbarhet av läkemedlet når 85% och är minst 50%. Den maximala koncentrationen observeras efter 1-1,5 timmar.

Form release. Tsiprolet avser bredspektrum antibiotika. Det används i ENT-terapi, pulmonologi, gynekologi, med infektioner i bukhålan. Och även i oftalmologi. Det finns piller och lösningar för infusion, ögondroppar.

Tsiprolet ögondroppar finns i individuella plastdroppflaskor om 5 ml.

När ska du använda Ciproflaksatsin

Ögondroppar Tsiprolet används för att behandla infektiös inflammation orsakad av stammar som är känsliga för läkemedlet. Så bland vittnesmålen kommer att vara:

infektiös inflammation i konjunktiva i akut och subakut form (konjunktivit); inflammation orsakad av infektion av ögonlocksmarginaler (blefarit); inflammation i hornhinnan (keratit), som uppstod som ett resultat av infektion; hornhinnessår av infektiöst ursprung infektiösa inflammationer i lacrimal sac (dacryocystitis); inflammation i ögonlockets brosk som ett resultat av coccus infektion (meybomits)


Använd även läkemedlet och dess analoger för att förebygga infektion i ögonstrukturerna under operationen:

före oftalmkirurgi efter operation i händelse av infektion i ögonkonstruktionerna; vid behandling av infekterade ögonskador för förebyggande under de första timmarna efter en skada eller träff av en främmande kropp.

Metoder för instillation och dos

Instruktioner för användning som föreskrivs för att droppa dropparna 4-8 gånger om dagen, 1-2 droppar i en conjunctival sac. En individuell dos kan endast bestämmas av en läkare efter en undersökning.

Fördela dig inte dessa ögondroppar själv. Eftersom deras okontrollerade användning kan leda till negativa konsekvenser och ökade biverkningar.

Hur Ciprolex samverkar med andra antibiotika och antimikrobiella medel

Vid användning av Ciproflaksacin i kombination med andra antimikrobiella läkemedel observeras synergi oftast (ömsesidig förstärkning av den terapeutiska effekten).

Tsiprolet är effektivt i fall då behandling med aminoglykosider och tetracykliner, p-laktamantibiotika är ineffektivt.

Men det påverkar inte vissa svampar, ett antal anaeroba mikroorganismer och stafylokocker som är resistenta (okänsliga) för meticillin.

Vad är begränsningarna för behandling med ciprolet?

Först och främst innebär behandling med detta läkemedel inte att den injiceras i ögonkonstruktionerna (konjunktiva eller främre kammaren). Tsiprolet ögondroppar för extern användning. De bör bara droppa in i konjunktivalkassan.

När det är förbjudet att använda dessa droppar. Drick inte ciproflaksatsin för de som är allergiska mot detta läkemedel, liksom de som är allergiska mot fluorokinolongruppen.

Använd inte dem för gravida och ammande mödrar.

Barn under 1 år är också kontraindicerade för användning av ciproflaxacin. Det är oönskade att använda det vid behandling av barn under 12 år.

Det är inte heller indicerat för patienter som lider av viral keratit.

När droppar ska användas med försiktighet. Mycket försiktigt droppar Tsiprolet-patienter som lider av hjärtsjukdomar, kärl ateroskleros, konvulsiva syndrom.

Behandling av barn från andra levnadsåret bör ske endast under överinseende av en läkare och i enlighet med hans instruktioner.

Hur tsiprolet interagerar med andra droger. Läkemedlet används i kombinationsterapi med andra antimikrobiella läkemedel:

med anaeroba infektioner - med metronidazol, clindamycin;
när infekterad med streptokocker - med ceftazidim, alotcillin;
med stafylokockinfektion - med isoxazolpenicilliner, vankomyciner.

Vid behandling av komplex finns i regel en ömsesidig förbättring av effektiviteten hos de använda läkemedlen.

Om det är nödvändigt att droppa flera droppar på en gång, bör perioden mellan behandlingarna inte vara mindre än 5 minuter.

Funktioner i ansökan vid kontroll av transport Vid behandling med Tsiprolet kan riva och nedsatt synskaraktär observeras. Möjligheten att utseendet av dessa symtom kräver noggrann användning av droppar vid behov för att köra fordon eller arbeta med komplexa mekanismer. Det är önskvärt att börja arbeta inom 30 minuter efter proceduren.

Instruktioner för användning vid behandling med ciproflaxacin föreskriver vägran att bära kontaktlinser.

Biverkningar av att applicera ögondroppar Tsiprolet

Vanliga biverkningar kommer att vara:

allergiska reaktioner; illamående, smakförändring efter att ha tappat utveckling av superinfektion kan mycket sällan observeras;

Bland biverkningarna på ögonen kan observeras:

svullnad i ögonlocken och fotofobi; känsla av skärning, främmande kropp på hornhinnan; minskad synskärpa; keratopati och keratit; hornhinninfiltrering.

Analoger av Tsiprolet droppar, deras priser

Droger skapade på basis av ciprofloxacin, idag finns det mer än ett dussin namn.

Kortikosteroid ögondroppar Jackson till analogerna av detta läkemedel kan inte tillskrivas. Eftersom de har en annan verkningsmekanism.

Det bör noteras att detta läkemedel säljs av apotek på recept, deras genomsnittliga pris är 65 r. Detta är utgångspunkten för genomsnittspriskategori för droger av denna typ.

Mycket viktigt! Applicera läkemedlet i enlighet med läkarnas föreskrifter. Alla injektionsflaskor är förpackade i kartongförpackningar. Instruktioner för användning, inuti, måste läsas.

Google+ Linkedin Pinterest