Vad är blepharoptos, varför uppstår det och hur man eliminerar det

Century ptosis, eller blepharoptosis, är prolapse av det övre ögonlocket relativt irisens kant på mer än 2 mm. Det är inte bara en kosmetisk defekt, men kan vara ett symptom på en viss patologi och bly, särskilt hos barn, till en bestående minskning av synskärpa.

Symtom och orsaker till ptos i övre ögonlocket

De viktigaste symptomen är:

 • synligt synlig direkt blepharoptos;
 • sömnigt ansiktsuttryck (med bilateral skada);
 • bildandet av rynkor i pannans hud och lätt ökning av ögonbrynen när man försöker kompensera för ptosis;
 • snabb inverkan av ögatmattighet, känsla av obehag och ömhet med ansträngning på synens organ, överdriven riva;
 • Behovet av ansträngningar att stänga ögonen;
 • med tiden eller omedelbart uppkommande skur, minskning av synskärpa och dubbelsyn
 • "Astrologens hållning" (svagt fall av huvudet bakåt), speciellt karakteristiskt för barn och ett adaptivt svar som syftar till att förbättra synen.

Mekanismen för utvecklingen av dessa symtom och själva ptosen är som följer. Ögonlockets funktion och bredden på palpebralfissuren beror på tonen och sammandragningarna:

 • Levator i det övre ögonlocket (levatorgus), som kontrollerar den vertikala positionen hos den senare;
 • Cirkulära muskler i ögat, som gör det möjligt att stänga ögat stadigt och snabbt.
 • De främre musklerna bidrar till sammandragning, ögonlockets kompression med maximal uppslagning.

Tonen och sammandragningen utförs under påverkan av nervimpulser som kommer till de cirkulära och frontala musklerna från ansiktsnerven. Kärnan ligger i hjärnstammen på motsvarande sida.

Muskeln som ökar övre ögonlocket är innerverad av en grupp neuroner (höger och vänster buntar i den centrala caudala kärnan), som är en del av kärnan i den oculomotoriska nerven, som också ligger i hjärnan. De skickas till sina egna muskler och motsatt sida.

Ptosis klassificering

Det kan vara bilateralt och ensidigt (i 70%), sant och falskt (pseudoptos). Falsk ptos orsakas av överskottsvolymen av huden och subkutan vävnad, århundradesbråck, strabismus, minskning av ögonbågens elasticitet och är som regel bilateral, med undantag för ögons ensidiga endokrina patologi.

Dessutom finns det fysiologiska och patologiska utelämnanden av ögonlocken. Ovannämnda grupper av nerver är associerade med det sympatiska nervsystemet, näthinnan, hypotalamusen och andra hjärnstrukturer, liksom de främre, tidala och occipitala regionerna i hjärnbarken. Därför är graden av muskelton och bredd av palpebralfissuren i det fysiologiska tillståndet i nära samband med en persons känslomässiga tillstånd, trötthet, ilska, överraskning, reaktion på smärta etc. Blepharoptos i detta fall är bilateral och är icke-permanent, relativt kortlivad.

Patologisk ptos uppträder vid skador eller inflammation i ögonlocket eller musklerna som utövar ögonloppets rörelse, i inflammatoriska processer i meningesna och i störningar på olika nivåer (nukleär, supranukleär och hemisfärisk) i det ledande nervsystemet vid infarkt och hjärntumörer, störningar av sympatisk innervering och överföring av nervimpulser till musklerna, med skador på ryggmärgens övre rötter, lesioner av brachialnervlexet (plexopati) etc.

Beroende på graden av det patologiska tillståndet skiljer sig:

 1. Delvis ptosis eller I-grad, där övre ögonlocket täcker 1/3 av eleven.
 2. Delvis (II grad) - när halv eller 2/3 av eleven är täckt.
 3. Fullständig (III grad) - fullständigt pupilomslag.

Beroende på orsaken är blepharoptos uppdelad i:

Medfödd patologi

Medfödd ptos i övre ögonlocket uppträder:

 • Med medfödd Horners syndrom, där ptos kombineras med pupilens förträngning, utvidgningen av konjunktivalkärlen, svettning av svett på ansiktet och en knappt märkbar djupare plats för ögonloben;
 • I Marcus-Gunn-syndromet (palpebromandibulärt synkinesi), vilket är en utelämning av ögonlocket, som försvinner när munkaviteten öppnas, tuggas eller när underkäken gungas eller i motsatt riktning. Detta syndrom är resultatet av en medfödd patologisk förbindelse mellan kärnan i trigeminala och oculomotoriska nerverna;
 • Med Duane syndrom, en sällsynt medfödd form av strabismus, där det inte finns någon förmåga att skifta ögat utåt;
 • Som en isolerad ptos, på grund av fullständig frånvaro eller onormal utveckling av levatorn eller sin sena. Denna medfödda patologi är mycket ofta ärvd och är nästan alltid bilateral;
 • Med medfödd myastheni eller anomalier av levatorens innervation
 • Neurogen etiologi, särskilt i medfödd pares av det tredje paret av kranialnervar.

Medfödd ptos i övre ögonlocket hos barn

Förvärvat ptosis

Förvärvat ptosis är i regel ensidig och utvecklas oftast till följd av skador, åldersrelaterade förändringar, tumörer eller sjukdomar (stroke, herpes zoster, etc.), vilket leder till pares eller förlamning av levatorn.

Följande grundläggande former av det förvärvade patologiska tillståndet skiljas konventionellt, vilket också kan vara av blandad natur:

aponeurotic

Den vanligaste orsaken är den involutionella åldersrelaterade förlängningen av övre ögonlocket som ett resultat av dystrofiska förändringar och svaghet i muskulär aponeuros. Mindre vanligt kan orsaken vara traumatisk skada, långvarig behandling med kortikosteroidläkemedel.

myogena

Det förekommer vanligen i myasthenia gravis eller myasthenisk syndrom, muskeldystrofi, blepharophimosis syndrom eller som ett resultat av okulara myopatier.

neurogen

Det förekommer huvudsakligen som en följd av störningar av oculomotoriska nervens innervation - med syndromet av aplasi av den senare, dess pares, Horners syndrom, multipel skleros, stroke, diabetisk neuropati, intrakraniell aneurysm och oftalmoplegisk migrän.

Dessutom finns neurogen ptosis också i nederlaget för den sympatiska vägen, som börjar i hypotalamisk region och retikulär bildning av hjärnan. Blepharoptos i samband med skador på den oculomotoriska nerven kombineras alltid med dilaterad pupil och nedsatt ögonrörelse.

Nedsatt impulsöverföring från nerv till muskel uppträder ofta som komplikation efter administrering av Botox och dess analoger (Dysport, Xeomin) i den övre tredjedelen av ansiktet. I detta fall kan blepharoptos associeras med ett brott mot roligt

århundradet av seklet själv som ett resultat av diffusion av toxinet i levatorn. Men oftast utvecklas detta tillstånd som en följd av lokal överdosering, om ett ämne kommer in i eller diffunderar in i frontmuskeln, det är överdriven avslappnad och överhänget av hudvikt försämras.

mekanisk

Eller helt isolerad ptos orsakad av inflammation och ödem, isolerade levatorlektioner, ärr, orbitalpatologisk process, till exempel en tumör, skada på den främre delen av banan, ensidig atrofi hos ansiktsmusklerna, exempelvis efter en stroke, signifikant tumörbildning av ögonlocket.

Blepharoptos i övre ögonlocket efter blepharoplasty

Det kan vara i form av en av de angivna formulären eller deras kombination. Det uppstår som ett resultat av postoperativt inflammatoriskt ödem, skador på utflödesvägarna i den intercellulära vätskan, vilket resulterar i att dess utflöde störs och vävnadsödem, muskelskada eller muskelaponeuros, liksom hematom som begränsar deras funktion, skador på änden av nervgrenarna, bildandet av grova vidhäftningar.

Hur man behandlar detta patologiska tillstånd?

Förvärvad övre ögonlocksptos

Behandling av ptos i övre ögonlocket

Det finns konservativa behandlingsmetoder och olika kirurgiska tekniker. Deras val beror på orsak och allvar av patologin. Som en mycket kortvarig hjälpmetod kan ptosskorrigering av det övre ögonlocket användas genom att fixa det senare med en limpasta. Denna metod används huvudsakligen som en tillfällig och ytterligare, när det är nödvändigt att eliminera komplikationer i form av inflammatoriska konjunktivfenomen, liksom under komplikationer efter botulinumbehandling.

Behandling av ptos i övre ögonlocket efter Botox, Dysport, Xeomin

Det genomförs genom att införa proserin och tar högre doser av vitaminer "B"1"Och" B6"Eller deras introduktion i lösningar genom injektion, fysioterapi (elektrofores med en lösning av prozerin, darsonval, mikroström, galvanoterapi), laserterapi, massage i den övre tredjedel av ansiktet. Samtidigt bidrar alla dessa åtgärder endast en del till att återställa muskelfunktionen. Oftast förekommer det på egen hand inom 1-1,5 månader.

Icke-kirurgisk terapi

Behandling av ptos i det övre ögonlocket utan kirurgi är också möjligt med falsk blephroptos eller i vissa fall den neurogena formen av detta patologiska tillstånd. Korrigering utförs i fysioterapeuter genom tillämpning av ovanstående fysioterapi och massage. Hembehandling rekommenderas också - det är en massage, gymnastik för att förbättra tonen och stärka musklerna i ansiktets övre tredjedel, lyftkräm, lotion med infusion av björkblad, avkok av persilja, potatisjuice, behandling med isbitar med infusion eller avkokning av lämpliga örter.

Gymnastiska övningar för ptos i övre ögonlocket är:

 • cirkulär ögonrörelse, tittar upp, ner, höger och vänster med ett fast huvud;
 • Den maximala möjliga öppningen av ögonen i 10 sekunder, varefter det är nödvändigt att stänga ögonen tätt och spänna musklerna också i 10 sekunder (upprepa proceduren upp till 6 gånger).
 • upprepade sessioner (upp till 7) av snabb blinkning i 40 sekunder med huvudet kastat bakåt;
 • upprepade sessioner (upp till 7) sänker ögonen med huvudet kastat tillbaka med ett fördröjt blick på näsan i 15 sekunder och följt av avkoppling och andra.

Det bör noteras att alla konservativa behandlingsmetoder huvudsakligen inte är terapeutiska men profylaktiska. Ibland bidrar ibland med den första graden med ovanstående former av blepharoptos till konservativ terapi endast till en liten förbättring eller avmattning i processens progression.

I alla andra fall av det patologiska tillståndet och med blepharoptosis II eller III-graden är det nödvändigt att använda kirurgiska metoder.

Kirurgi för ptos i övre ögonlocket

För att eliminera denna patologi har ett mycket stort antal kirurgiska tekniker utvecklats, vilka kombineras i tre grupper.

Hess teknik

En typisk kirurgisk operation av den första gruppen är Hess-tekniken. Det utförs vid förekomsten av förlamning av den övre rektusmuskeln och levatorn, men med villkoret att frontmuskeln fungerar bra. Den tekniska funktionen av operationen består av ett längsgående hudinsnitt mitt i ögonbrynet och storleken på den senare. Huden separeras (separeras) av en skalpell, som inte når fram till kanten (ciliary).

Därefter appliceras tre suturer subkutant på ett sådant sätt att trådarna går genom tjockleken på frontmuskeln. Som ett resultat av spänningen dras ett sekel upp. Stygnen tas bort efter 21 dagar, under vilka och under de följande dagarna uppstår bildandet av bindvävssladdar. Den senare och lyfter ögonlocket som ett resultat av minskningen av frontmuskeln.

Mote teknik

Är grunden för kirurgiska ingrepp i den andra gruppen. Dess innebörd ligger i det faktum att på grund av den överlägsna rektusmuskeln, i avsaknad av dess förlamning, förbättras funktionen av lyftsmuskeln. Denna metod används extremt sällan på grund av komplexiteten i det tekniska genomförandet.

Eversbusch teknik

Denna operation hör till den tredje gruppens kirurgiska metoder. Dess betydelse är att bilda en vik på levansens sena. I praktiken var modifieringen av Eversbusch-operationen, som Blashkovich föreslog, särskilt utbredd.

Hennes teknik består i att vända ögonlocket på en speciell locklyftare, på en speciell pincett (Burkharrdt - Sturupov) eller på en Jaeger-platta, avsedd att fixa det vridna ögonlocket och skydda ögonen från skador. Då skärs bindebenet horisontellt längs bruskens övre kant och tre suturgängor bärs genom snittets övre kant. Bindebenet är åtskilt med en skalpell från ögonlocksmuskeln, genom vilken tre suturer hålls också i fixeringsplatsen, och trådarna är bundna ihop.

Dra upp det sista, korsa muskeln i fästningsplatsen till brosket och producera sin separering i omloppets djup. Därefter passeras suturgängor som har applicerats på konjunktiva genom lyftmuskeln, och brosket skärs och exciseras från den cirkulära muskeln, förutom de små (2-3 mm breda) remsorna. Stygnen som har applicerats på ögons slimmembran och lyftmuskeln utförs genom den återstående delen av broskigplattan och genom huden - utsidan, där de är fixerade på gasväxlar. Suturgängor avlägsnas efter en och en halv till två veckor.

Övre ögonlock av blepharoplasty

Indikationer för kirurgisk behandling är således utelämnandena hos det övre ögonlocket med medfödd natur och förvärvad blepharoptos, en lång (6 månader eller mer) tid som inte är möjlig för effektiv korrigering med användning av konservativa metoder.

Utelämnandet av det övre ögonlocket

Utsläpp av övre ögonlocket (ptosis) - det övre ögonloppets avvikande läge, vilket leder till partiell eller fullständig stängning av palpebralfissuren. Ptos manifesteras av det övre ögonlobets låga läge, irritation och ökad ögonmattning, behovet av att luta huvudet tillbaka för bättre syn, utveckling av diplopi och strabismus. Diagnos av utelämnandet av det övre ögonlocket innefattar att mäta höjden på ögonlockspositionen, kontrollera symmetrin och fullheten i ögonloppets ögonlock. Behandlingen av utelämnandet av det övre ögonlocket utförs kirurgiskt med hjälp av en resektionsoperation eller skapande av en duplicering av levatorn och andra.

Utelämnandet av det övre ögonlocket

Normalt stängs iris vid kanten av det övre ögonlocket med ca 1,5 mm. Om ptosis (blepharoptosis) sägs om ögonlocket faller under irisens övre kant med 2 eller flera millimeter eller ligger under ögonlocket i det andra ögat när det jämförs. Utelämnandet av det övre ögonlocket kan vara både medfödd och statligt utvecklad under livets gång, därför är blepharoptos ganska vanlig bland barn och bland vuxna.

Utsläpp av övre ögonlocket är inte bara en kosmetisk defekt utan hindrar också den visuella analysatorens normala utveckling och funktion, vilket medför mekanisk obstruktion av syn. Plastikkirurgi och oftalmologi är inblandade i korrigeringen av utelämnandet av det övre ögonlocket.

klassificering

Vid tiden för utveckling särskilja medfödd och förvärvad blepharoptosis. Med hänsyn till graden av manifestation kan överlämnandet av det övre ögonlocket vara partiellt (ögonlocket täcker övre övre delen av pupillen), ofullständig (ögonlocket sänks till hälften av pupillen) och full (övre ögonlocket täcker hela pupillen). Ptos kan vara ensidig (69%) eller bilateral (31%).

Beroende på etiologin för bortfall av övre ögonlocket, utmärks följande typer av ptos: aponeurotisk, neurogen, myogen, mekanisk ptos och pseudoptos (falsk).

skäl

Uppstigningen av ögonlocket beror på funktionen hos den speciella muskeln som lyfter det övre ögonlocket (levator), som är innerverat av den oculomotoriska nerven. Därför kan huvudorsakerna till att det övre ögonlocket utelämnas vara associerat med en abnormitet i muskeln som lyfter ögonlocket eller med den oculomotoriska nervens patologi.

Underutveckling av övre ögonlocket kan vara baserat på underutveckling eller fullständig frånvaro av en levatormuskel; i sällsynta fall - aplasi av kärnan eller vägarna i den oculomotoriska nerven. Medfödd blepharoptos är ofta familjärlig, men den kan också bero på den patologiska graden av graviditet och förlossning. Medfödd förlust av det övre ögonlocket kombineras i de flesta fall med en annan syn på synets organ: anisometropi, strålkänsla, amblyopi etc.

Aponeurotisk blepharoptos utvecklas oftast på bakgrunden av involutionella förändringar i samband med den naturliga processen med åldrande av kroppen. Ibland är orsaken till att det övre ögonlocket undviks skador på levande aponeuros eller dess skada under oftalmiska operationer.

Neurogen ptos i det övre ögonlocket är en följd av nervsystemet: stroke, multipel skleros, pares av den oculomotoriska nerven, hjärnhinneinflammation, tumörer och hjärnans abscesser och andra. ) och förträngning av pupillen (miosis). Orsakerna till myogen blepharoptos kan vara myastheni, muskeldystrofi, medfödd myopati, blepharophimosis.

Mekanisk utelämning av det övre ögonlocket kan orsakas av retrobulbar hematom, ögonlocktumörer, orbitalskador, ögonlocksdeformitet som ett resultat av bristningar, skada på främmande kroppar i ögat, ärrbildning.

Pseudoptos (falsk uppenbar nedstigning av övre ögonlocket) uppträder med ett överskott av hud på övre ögonlocket (blefarokalas), barkhinnor, ögonhypotoni.

symptom

Blepharoptos manifesteras av singel eller bilateral utelämnande av övre ögonlocket av varierande grad av svårighetsgrad: från partiell täckning för att helt stänga palpebralfissuren. Patienter med ptos i övre ögonlocket tvingas att dra framkanten av musklerna, höja ögonbrynen eller kasta tillbaka huvudet för att bättre se det drabbade ögat ("stjärnvinkelposition"). Utelämnandet av det övre ögonlocket gör det svårt att göra blinkrörelser, som i sin tur åtföljs av ökad trötthet, irritation och infektion i ögonen.

Medfödd blepharoptos kombineras ofta med strabismus, epicanthus, pares av överlägsen rektusmuskel. Konstant täckning av ögonlocket med ögonlocken över tid leder till utvecklingen av amblyopi. När den förvärvats är nedstigningen av det övre ögonlocket ofta märkt diplopi, exophthalmos eller enophthalmos, hörselnedsättning hos hornhinnan.

På grund av de olika mekanismer som leder till att övre ögonlocket utelämnas, kräver differentialdiagnos och korrigering av ptos patienten tillsammans med en ögonläkare, en neurolog, en plastikkirurg.

diagnostik

Primär diagnos av utelämnandet av övre ögonlocket utförs under den visuella inspektionen. Fysisk undersökning bedömer ögonlockets höjd, bredden på den palpebrala fissuren, symmetrin i ögonlockens ögonlock, ögonbryns rörlighet och ögonbryn, livmusklerens styrka, huvudets position och andra funktionella indikatorer.

Vid mekanisk ptos för att utesluta skador på benstrukturerna i levatorns område visas en röntgenundersökning av banan. Om den neurogena naturen av utelämnandet av det övre ögonlocket misstänks utförs en CT-scan (MR) i hjärnan, ett samråd med en neurolog och en neurokirurg utförs.

behandling

Först och främst är behandlingen av ptos i det övre ögonlocket syftat till att eliminera funktionell patologi och först då - vid korrigering av en kosmetisk defekt.

I fallet med den övre ögonlockets neurogena nedkomst behandlas huvudpatologin; Dessutom föreskrivs lokal fysioterapi - galvanisering, UHF, paraffinbehandling.

Med medfödd prolapse av övre ögonlocket, liksom brist på effektivitet från konservativ terapi av förvärvad ptos inom 6-9 månader, tillgriper de metoder för kirurgisk oftalmologi. Tidpunkten för korrigering av medfödd blepharoptos etableras differentiellt: den delaktiga förlängningen av det övre ögonlocket drivs vid 13-16 år; full ptos, på grund av sannolikheten för utveckling av amblyopi, är det tillrådligt att eliminera i förskolebarnet.

Kirurgi för bortfall av övre ögonlocket (korrigering av ptos) syftar antingen till att förkorta muskeln som lyfter övre ögonlocket (medfödd ptos) eller vid förkortning av levatoraponeurosen (förvärvad ptos).

Vid medfödd ptos extraheras levator, plikering (förkortning) av muskeln utförs genom excision eller dubbelarbete. Vid uttalad blepharoptos hämmas muskeln som lyfter ögonlocket mot frontmuskeln.

Standardoperationen för förvärvad blepharoptosis är att avlägsna en tunn remsa av huden från övre ögonlocket, resekta aponeurosen och fixa dess nedre kant mot brosket i övre ögonlocket. Vid plastikkirurgi kan korrigeringen av övre ögonlocket kombineras med övre blepharoplasty.

utsikterna

Det estetiska och funktionella resultatet av korrigering av blepharoptos med en väl valda kirurgiska taktik varar vanligtvis för en livstid. Med bortfall av övre ögonlocket på grund av oftalmoplegi tillåts behandlingen endast att uppnå en partiell effekt. Kirurgisk behandling av myogen ptos orsakad av myastheni är ineffektiv.

Bristen på behandling för bortfall av övre ögonlocket med tiden kan leda till utveckling av amblyopi, försämring av synen.

Vad är ptos av det övre ögonlocket (blefaroptos) och behandling utan operation

Century ptosis är en patologi av placeringen av det övre ögonlocket, där det sänks ned och delvis eller helt täcker ögonslitsen. Ett annat namn för anomali är blepharoptosis.

Normalt bör ögonlocket täcka ögonens iris med högst 1,5 mm. Om det här värdet överskrids, tala om det patologiska utelämnandet av det övre ögonlocket.

Ptosis är inte bara en kosmetisk defekt som väsentligt snedvrider en persons utseende. Det stör den visuella analysatorens normala funktion, eftersom det förhindrar brytning.

Klassificering och orsaker till århundradets ptos

Beroende på ögonblicket av förekomsten av ptos är uppdelad i:

Beroende på graden av utelämnande av seklet är:

 • Delvis: Överlappar inte mer än 1/3 av eleven
 • Ofullständig: täcker upp till 1/2 elev
 • Full: ögonlocket täcker helt eleven.

Den förvärvade typen av sjukdomen, beroende på etiologin (orsaker till ptos i övre ögonlocket) är indelad i flera typer:

När det gäller fall av medfödd ptos kan det ske på grund av två orsaker:

 • Anomali av utveckling av muskeln som lyfter övre ögonlocket. Kan kombineras med strabismus eller amblyopi (lata ögonsyndrom).
 • Nederlaget för nervcentralerna hos den oculomotoriska eller ansiktsnerven.

Symptom på ptos

Den främsta kliniska manifestationen av sjukdomen är att det övre ögonlocket utelämnas, vilket leder till partiell eller fullständig nedläggning av palpebralfissuren. Samtidigt försöker man maximalt pressa frammuskeln så att ögonbrynen lyfts upp och ögonlocket sugs upp.

Att sänka ögonlocket hindrar förekomsten av blinkrörelser, och detta leder till framväxt av smärta och ögonsträckning. Att minska blinkningsfrekvensen orsakar skador på tårfilmen och utvecklingen av torra ögonsyndrom. Det kan också orsaka infektion i ögat och utvecklingen av en inflammatorisk sjukdom.

Funktioner av sjukdomen hos barn

I spädbarn är ptos svår att diagnostisera. Detta beror huvudsakligen på det faktum att barnet för det mesta sitter och sover med ögonen. Du måste noggrant övervaka uttrycket på barnets ansikte. Ibland kan sjukdomen manifesteras genom frekvent blinkning av det drabbade ögat under utfodring.

Vid en äldre ålder kan ptos hos barn misstänkas av följande skäl:

 • Under läsning eller skrivning försöker barnet kasta huvudet tillbaka. Detta beror på begränsningen av de visuella fälten när det övre ögonlocket släpps.
 • Okontrollerad muskelkontraktion på den drabbade sidan. Ibland är detta fel på en nervös tik.
 • Klagomål mot trötthet efter visuellt arbete.

Fall av medfödd ptos kan åtföljas av ett epicanthus (överhäng över ögonlockens hudveck), strabismus, hornhinneskada och förlamning av ögonmusklerna. Om ptos inte elimineras hos ett barn, kommer det att leda till utveckling av amblyopi och nedsatt syn.

diagnostik

En omfattande undersökning innehåller följande studier:

 • Definition av synskärpa
 • Bestämning av visuella fält;
 • Oftalmoskopi med studien av fundus;
 • Undersökning av hornhinnan;
 • Undersökning av produktion av tårvätska;
 • Ögonbiomikroskopi med utvärdering av tårfilm.

Barn undersöks speciellt noggrant, eftersom ptos kombineras ofta med ögonens amblyopi. Var noga med att kontrollera bordets Orlova synskärpa.

Ptosbehandling

drift

När det gäller fall av medfödd ptos i övre ögonlocket är det nödvändigt att tillgripa kirurgisk ingrepp. Det syftar till att förkorta muskeln som lyfter ögonlocket.

Operations huvudstadier:

 1. Ett snitt görs i övre ögonlocket.
 2. En muskel som lyfter ögonlocket eller sin sena sätts in i det kirurgiska såret.
 3. En del av muskelfibrerna tas bort för att förkorta dem.
 4. Kosmetiska stygn appliceras.

Efter ingreppet appliceras en aseptisk (steril) förband på ögat och bredspektrum antibakteriella preparat förskrivs. Detta är nödvändigt för att förhindra sårinfektion.

medicin

Utelämnandet av det övre ögonlocket kan härdas med en konservativ metod. För att återställa funktionen hos de oculomotoriska musklerna, använd följande metoder för behandling:

 • Ultrahigh-frekvensbehandling är en metod för fysioterapi där hornhinnan försiktigt och effektivt påverkas av ett högfrekvent elektromagnetiskt fält;
 • Läkemedel som ger näring till skadad nervvävnad;
 • Gymnastiska övningar stramar de försvagade ögonmusklerna;
 • Galvanisering är en fysioterapeutisk metod, där det skadade området påverkas av en konstant elektrisk ström med låg spänning;
 • Självmassage.

Om det övre ögonlocket släpps efter en injicering av botulinumtoxin, är det nödvändigt att införa ögondroppar med alfagan, ipratropium, lopidina och fenylefrin. Sådana läkemedel bidrar till minskningen av ögonmusklerna och som ett resultat ökar ögonlocket.

För att påskynda lyft av ögonlocket efter Botox kan du använda medicinska masker, hudkrämer runt ögonlocken. Också professionella rekommenderar att dagligen massera ögonlocken och besöka ångbastun.

övningar

Särskilt gymnastikkomplex hjälper till att stärka och strama ögonklemmarna. Detta gäller särskilt för involutionell ptos, som uppstod som ett resultat av naturlig åldrande.

Gymnastik för ögonen med ptos i övre ögonlocket:

 • Titta rakt framåt och utför sedan cirkulära rörelser med dina ögon iurs medurs. Upprepa 5 gånger. Gör övningen långsamt, rör bara dina ögon.
 • Slå upp, öppna sedan din mun och blinka ofta och ofta. För att börja, gör övningen i 30 sekunder och sedan gradvis öka tiden.
 • Somknite ögonlock, räkna till 5, öppna ögonen bred och rikta ögonen framåt. Upprepningshastighet: 6 gånger.
 • Öppna dina ögon, tryck fingrarna mot templen, dra försiktigt huden. Blinka ofta. Utför i 30 sekunder, över tiden, öka övningens varaktighet. Se till att dina fingrar inte rör sig.
 • Stäng dina ögon, med fingrarna dra lätt huden nära de yttre hörnen. Övervinna resistens, försök höja övre ögonlocken.
 • Böj ditt huvud bakåt, stäng dina ögon.

Endast med regelbunden övning av komplexa övningar i ptosen i övre ögonlocket kommer du att märka effekten.

Folkmekanismer

Behandling av ptos i det övre ögonlocket, särskilt i inledningsskedet, är möjligt hemma. Folkmekanismer är säkra, och biverkningarna är praktiskt taget frånvarande.

Folk recept för att bekämpa ptosis i övre ögonlocket:

 • Avfeka alla lämpliga medicinska örter, frys det och torka huden runt ögonen med isbitar. Upprepa på morgonen och kvällen efter tvätt med varmt vatten.
 • Gör växtdekok (kamille, persilja, björkblad kommer att göra), blöta gasväv och applicera på det ömma ögonlocket i 10 minuter. Komprimerar varje dag.
 • Vispa äggulan, tillsätt 5 droppar sesam eller olivolja, blanda. Behandla det övre ögonlocket, skölj med varmt vatten efter 20 minuter.
 • Gnid de medelstora råpotatiserna, sätt dem i kylskåp, efter 20 minuter, behandla ögonlocket med en massa och låt i 15 minuter. Skölj med varmt vatten.

Fantastiska resultat kan uppnås med integrerad användning av masker och massage. Massage teknik:

 1. Behandla dina händer med ett antibakteriellt medel;
 2. Ta bort smink från huden runt ögonen;
 3. Behandla ögonlocken med massageolja;
 4. Utför lätta rörelser i övre ögonlocket i riktning från ögonets inre hörn till det yttre. När du behandlar det nedre ögonlocket, rör dig i motsatt riktning;
 5. Efter uppvärmning, tryck försiktigt på huden runt ögonen i 60 sekunder;
 6. Tryck sedan kontinuerligt på huden på övre ögonlocket. Rör inte ögonbollarna;
 7. Täck dina ögon med bomullspinnar som blötläggs med kamilleinfusion.

Foto av ptos av övre ögonlocket

Recensioner om operationen av borttagande av ptos i övre ögonlocket

Om du har haft en ptosis-borttagningsoperation, se till att lämna din feedback i kommentarerna i den här artikeln, så hjälper det ett stort antal läsare.

Allt om ögonlockens ptos: orsaker, diagnos och behandling utan operation

Ögonlockets ptos (eller blepharoptos) - patologin för det onormalt sänkt övre ögonlocket som ligger över ögonslitsen - verkar bara vara en yttre defekt. När allt kommer omkring kan även ett litet överhäng av ögonlocket orsaka allvarligt synstörande: strabismus, amblyopi (försvagning av den visuella funktionen), diplopi (spöken), minskad känslighet hos ögonhinnan.

Hur känner man igen ptos i tid? Vad är sätten att behandla sjukdomen? Svar på alla frågor om ptos i denna artikel.

klassificering

Patologi har en omfattande klassificering. Vid sjukdomsuppkomsten är ptos medfödd (härrörande från patologin hos de muskler som är ansvariga för sekelskiftet, på grund av organismernas genetiska egenskaper) eller förvärvad (orsakad av nervsystemet i nervsystemet som orsakade en sträckning i musklernas aponeuros).

Medfödd ptos kan vara myasthenisk, när genetisk trötthet i övre ögonlocket läggs på genetisk nivå: på morgonen känns personen bra, men efter några timmar blir musklerna "trötta" och ögonlocket börjar hänga och täcker ögat slits mer och mer. Det händer att mekanismen för denna form av ptos fungerar under påverkan av en stimulerande faktor. Här kan myasthenisk ptos kallas förvärvad.

Förvärvad ptos är aponeurotisk, det vill säga som uppstår vid stretching eller försvagning av musklernas aponeuros och åldersrelaterad, manifesterad på grund av åldring.

Gravitationsptos uttrycks genom att sagda mjukvävnader i ansiktet påverkas av naturliga gravitationella faktorer, vilket leder till köttbildning, en minskning av palpebralfissurets storlek och utelämnandet av övre ögonlocket. Förvärvad ptos innehåller även sin neurogena form, som observeras som ett resultat av nervskador, såväl som traumatisk, vilket innebär att ögonlocket förvandlas till följd av befintliga huvudskador.

Huvudskada kan leda till ögonlockens ptos.

Enligt principen om manifestation är ptos ensidig när patologin påverkar endast vänster eller höger öga, eller bilateralt, när anomalin hos båda ögonlocken utvecklas.

Sjukdomen har tre grader av svårighetsgrad:

 1. Ögonlocket täcker högst en tredjedel av ögat (partiell ptos).
 2. Ögon öppet vid 33-66% (ofullständigt).
 3. Eleven är helt stängd (full).

Den allvarligaste typen av visuellt uttryck av sjukdomen är fullständig ptos, vilket tyder på nollsynlighet.

Det finns sjukdomar med externa tecken som liknar ptos. Detta är en falsk ptos (eller pseudoptos). Här är överhänget av övre ögonlocket inte beroende av muskelskada, som i ptos, utan på förtjockning eller hängande av huden i övre ögonlocket. Atopisk dermatit kan också förväxlas med ptos, där ögonlocken sväller upp och hänger något som en följd av en konstant inflammatorisk process, liksom med partiell utelämning.

symptom

Sjukdomens främsta symptom är en extern kosmetisk defekt som orsakar fysiskt obehag och ett instabilt känslomässigt tillstånd.

När ptos i en person sorgligt uttryck.

 • ett ansiktsuttryck som verkar "ledsen" på grund av ögonlocken;
 • svårighet att stänga ögonen
 • torr ögonboll
 • ögonbelastning

Ofta kastar folk med ptosis helt enkelt tillbaka sina huvuden och försöker ta bort hindren i ögonens ögon.

Tecken som är valfria och visas inte alltid:

 • trötthet vid slutet av dagen
 • ögonloppsrörelse om munnen öppnar eller stängs
 • sjunkna ögon när ögonlocken dras.

Alla ovanstående symptom kan bara indikera närvaron av ptos. En specialist kan dock diagnostisera sjukdomen baserat på undersökningens resultat.

Komplett ptos är den mest allvarliga formen av sjukdomen.

diagnostik

Oftalmologen föreskriver vanligtvis en omfattande undersökning för en patient med liknande symtom. Förutom den första undersökningen och den muntliga undersökningen genomgår patienten följande:

 • Synkvalitetstestning;
 • definiera gränserna för syn
 • oftalmoskopi;
 • lacrimalkörtelns forskning;
 • biomikroskopi.

Sådana diagnostiska åtgärder gör det möjligt att fastställa graden av rörlighet för ögonbryn och ögonbollar, synskärpa, bredden av palpebralfissuren och läget för det nedstigna ögonlocket relativt eleven. Baserat på de erhållna resultaten kan specialisten bestämma arten av sjukdomen och ordinera lämplig behandling.

Trots klarheten hos huvudsymptomet - överhänget av övre ögonlocket är det nödvändigt att genomgå en diagnos för att få en noggrann diagnos.

Orsaker till ptos

Den rätta behandlingsstrategin som valts av en specialist beror på korrekt bestämning av orsakerna till patologin: att bekämpa sjukdomen med terapeutiska metoder eller att rekommendera en kirurgisk operation till patienten. Etiologi av sjukdomen:

 • förlamning som är ansvarig för ögonbollens rörelse och lyft av ögonlocken hos den oculomotoriska nerven;
 • patologi av den sympatiska delen av det autonoma nervsystemet;
 • försvagning av ögonlocksmusklerna;
 • Konsekvenser av operation och oregelbunden behandling (Botox injektioner);
 • oftalmiska sjukdomar.

Det är på grund av ptos att sjukdomsgraden beror på. Till exempel utvecklas en sjukdom som uppstått till följd av kall (eller frusen) byggnad mycket progressivt, och under onkologi kan denna process ta upp till två år.

Botox-injektioner kan orsaka ptos i ögonlocken.

Behandling av ptos i övre ögonlocket efter Botox, Dysport, Xeomin

Botox, Dysport, Xeomin och andra skönhetsbilder i kosmetologi blir ofta orsaken till ögonlocket prolapse. Hur bli av med hemska konsekvenser? Effekten av anti-aging injektioner, både efterlängtade och negativa, går relativt snabbt. Och du kan bara vänta på att komplikationen ska passera, och ögonlocket blir känsligt. Beroende på graden av exponering av det administrerade läkemedlet kan emellertid känsligheten hos ögonlocksmusklerna återhämta sig i en månad eller kanske på ett år. Inte alla är redo att leva så mycket tid med en defekt där sminken är maktlös. Dessutom kan negativa synförändringar inträffa under ett år, såsom långsynthet eller skurk.

I detta fall är korrigeringen baserad på en kombination av läkemedel (prozerin) och fysioterapi (massage i den övre delen av ansiktet, elektrofores med användning av nikotinsyra). Som ett extra verktyg tas vitaminer från grupp B. Denna behandling är typisk för partiell utelämning av ögonlocken.

Om ptosen är klar och ögonlocket stänger nästan hela ögat, så utförs en kirurgisk operation för att förkorta muskelaneurosen. Använd inte för länge. Bara en timme. Sömmarna på ögonlocken stramas snabbt naturligt. I vissa fall införs ett implantat i ögonlocket.

Funktionen för att förkorta musklernas aneuros med nästan fullständig tillslutning av ögat med ögonlocket varar bara 1 timme.

Konservativ terapi

Terapeutiska metoder för behandling av ptos är sällan effektiva, därför parallellt med behandling av överhängande ålder utförs terapin av sjukdomar som direkt stimulerar utvecklingen av denna patologi. Bland konservativa terapier är vanliga:

 • UHF-terapi;
 • galvanotherapy;
 • massage;
 • droger.

Ett utmärkt komplement till icke-kirurgisk behandling kommer att vara tidtestad metoder för traditionell medicin. Emellertid kan något läkemedel endast användas i samråd med din läkare, eftersom det borde kombineras väl med den föreskrivna grundbehandlingen.

Folkmetoder

Stärka musklerna i övre ögonlocket, beredda från produkter som finns till hands för varje värdinna. De appliceras externt, appliceras direkt på sårpunkten.

Äggula mask

Smash ett rå kycklingägg i en bred tallrik och ta försiktigt lös oljan och placera den i en separat skål. Torka äggula ordentligt tills det är smalt, tillsätt 4 droppar sesamolja. Verktyget appliceras på ögonlocksytan i en kvart i timmen och tvättas sedan av med varmt vatten.

Folkmekanismer är bara ett komplement till huvudterapin. Helt botar ptos bara de kommer inte att fungera.

Mask av potatis

Skalade stora råpotatisskivor på en fin rivare. Sätt den resulterande massan i kylskåpet (inte i frysen!) I trettio minuter. Applicera sedan det kylda medlet på det sänkta ögonlocket i 15 minuter. Efter tiden tvättas massan av med vatten vid rumstemperatur.

Ispress

Gör ett avkok av kamomill, björkblad och persilja vanligt, tagen i lika stora delar av 10 g per liter vatten. Koka i 5 minuter i ett glas eller emaljskål. Låt agenten svalna något och spänna genom gasbind eller en fin sil. När buljongen är helt cool, häll i en speciell behållare för frysning av is och sätt i frysen. Använd en isbit varje morgon och kväll. Torka av århundradet. Upprepa dagligen i minst 10 dagar.

Applicera den populära metoden för behandling, vi måste komma ihåg att de bara har en ytterligare effekt, och därför att härda en så komplicerad sjukdom som ögonlockens ptos, kommer endast hemmetoder inte att fungera. Till och med läkemedelsbehandling hjälper inte alltid, och konsekvenserna kan därmed korrigeras.

drift

Behandling av ljusöverhängning kräver sällan en radikal lösning på problemet, endast när en konservativ behandlingsmetod inte gav resultat. Det finns flera tekniker för operativ behandling:

 1. Hesse-operationen utförs när muskeln i kranialvalvet fungerar normalt. Dess uppgift är att främja bildandet av bindväv och lyft av ögonlocken.
 2. Mote-metoden är svår att genomföra, så det används sällan. Uppgiften med en sådan operation är, om möjligt, att normalisera arbetet i muskelns sena som lyfter övre ögonlocket.
 3. Under Eversbush-operationen är ögonlocket inverterat och ett horisontellt snitt görs längs broskens övre kant, varefter tre suturer appliceras. Dess mål är att bilda flera veck på levatorens senzon så att ögonlocket blir kortare och öppnar ögat lätt.

Driftens varaktighet har ett brett tidsintervall: från 30 till 120 minuter. Allt beror på dess komplexitet. Oftalmosuroner använder ofta laser blepharoplasty.

Operationen för att eliminera ptos kan variera från 30 till 120 minuter.

sjukgymnastik

En obligatorisk komponent i icke-kirurgisk behandling är fysioterapi av ptos. Det inkluderar massage, speciell gymnastik och övningar för att höja tonen.

Själv massage

Den egenheten hos effekten av en sådan massage är möjligheten att träna det direktbehövda området, liksom det faktum att det kan göras själv utan hjälp. Självmassage teknik:

 1. Förberedande skede. Desinficera händer.
 2. Arbetsstadiet. Applicera massageolja på övre ögonlocket i riktning från ögonets inre hörn till ytter- och motsatt riktning vid bearbetning av det nedre ögonlocket. Tiden att slutföra: 2 minuter.
 3. Ledande skede. Tryck lätt på fingrarna runt ögonen i samma riktning. Och så i 3 minuter.
 4. Det kulminerade scenen. Ständigt, i 2 minuter, tryck lätt på övre ögonlocket med fingrarna.
 5. Det sista steget. Lägg bomullspuddarna i blöja med kamillextrakt på ögonlocken. Exponeringstiden för kamilleinfusion är inte begränsad.

Massage rekommenderas för att utföra i en avslappnad atmosfär utan att distraheras av olika yttre stimuli. Det är önskvärt att vara i ett separat rum utan främlingar.

Ögonlockens massage är en av komponenterna i icke-kirurgisk behandling av ptos.

Terapeutisk gymnastik

Övningar som ingår i detta komplex är särskilt användbara vid medfödd ptos. Standardbehandling av denna myogymnastik möjliggör i vissa fall att man undviker operation. Komplexet av terapeutiska övningar:

 1. Med öppna ögon, utför 5 cirkulära rörelser, stäng ögonen och öppna inte ögonen i ungefär en minut. Upprepa 4 gånger.
 2. Max öppna dina ögon och håll dem i denna position i 10 sekunder. Efter ögat, svett så mycket som möjligt för att stänga i 10 sekunder. Kör 7 gånger.
 3. Använd din pekfinger för att massera dina ögonbryn med en masserande rörelse, vilket gradvis ökar trycket. Fortsätt upp till 5 minuter.

Denna gymnastik bör upprepas dagligen på morgonen och kvällen. Det är bättre att göra detta efter vattenprocedurer, när musklerna redan har blivit aktiva.

Laddning för ögonlockens muskelton

Laddning för tonus tar inte mycket tid, men det stimulerar musklerna. Dess fördel: komplexet kan utföras direkt på arbetsplatsen. Alla övningar görs bäst under sittande:

 1. Beskriv en cirkel med dina ögon. Huvudet är orörligt. Efter att ha slutfört cirkeln ser du upp, ner och i båda riktningarna. Upprepa 6 gånger.
 2. Öppna dina ögon breda i 10 sekunder, stäng sedan i 10 sekunder så tätt som möjligt. Kör 5-6 gånger.
 3. Kasta tillbaka huvudet och titta på näsan i 15 sekunder. Och så 6-7 gånger.

Det är lämpligt att utföra laddning 4 gånger om dagen med jämna mellanrum. Till exempel klockan 7.00 hemma på morgonen, klockan 11.00 på jobbet, klockan 15.00 i slutet av lunchavbrottet, klockan 19.00 hemma på kvällen.

Terapi för barn, vuxna och gravida kvinnor

Behandling av ptos hos en vuxen, barn, gravid kvinna skiljer sig åt. Valet av behandling hos barn beror på åldern och etiologin av utelämnandet. Vid diagnostisering av ofullständig ptos hos nyfödda rekommenderas observation och kirurgi när barnet redan växer upp, för här är århundradets ptos endast en extern defekt och hotar inte allvarliga komplikationer.

Operationen för att eliminera ptos hos ett barn utförs under generell anestesi.

Hos spädbarn rekommenderas att ta bort ögonlockets defekt kirurgiskt, oavsett ålder, med diplopi (dubbelbild), dysfunktion i lacrimalkirteln eller hotet att blockera syn, stargazer hållning, eftersom hängande huvudet hotar att störa barnets livmoderhalssektion.

Dr Komarovsky säger: "Om ögonlocket täcker eleven mer än hälften krävs kirurgisk ingrepp." Vuxna bedrivs vanligtvis under lokalbedövning, och barn ges allmänbedövning.

Graviditet innebär endast lokal terapi, alla kardinala manipulationer, procedurer och operationer utförs efter barnets födelse. Drogterapi för ptosis innefattar användningen av olika krämer, salvor för övre ögonlocket, vilket minskar defekten, utför behandling utan operation.

Om ptos inte behandlas, kan inte amblyopi och synförlust undvikas. Med fullständig ensidig ptos ges 3 grader av funktionshinder. Bilateral full ptosis innebär också funktionshinder, men redan 2 grupper.

Ärftlighet och förebyggande

Ofta kan sjukdomen vara ärftlig. Tyvärr är hittills inte genen som är ansvarig för utvecklingen av medfödd ögonlock ptos definierad. Men det finns möjlighet att kontrollera sjukdomen vid syndromisk manifestation som ett recessivt drag (ACTB-gen i Baraitser-Winter syndrom - mental retardation, iris coloboma, hypertelorism). Om det har funnits fall av en sådan arvelig patologi i familjen, är det värt att vända sig till genetik och ta väg till en ytterligare undersökning. Ptos finns ofta hos barn med cerebral pares.

Det enda sättet att förhindra ptosis i det övre ögonlocket är att eliminera orsakerna som utlöste sin utveckling. För att göra detta är det nödvändigt att behandla sjukdomar som kan provocera denna patologi: neurit i ansiktsnerven, bortfall av ögonlocken efter Botox-injektioner mm

Dropp av ögonlocken (ptosis)

Ptosis - från det grekiska språket översätts som "fall". Denna term i medicin bestäms av att organet utelämnas (byte av position). Ptos av ögat uttrycks genom att det övre ögonlocket utelämnas.

Hur uppenbarar sig utelämnandet?

Ptos av seklet förekommer hos barn och vuxna. Ptos i övre ögonlocket kan vara medfödd och förvärvat (manifesteras på grund av vissa skäl). Beroende på svårighetsgraden av sjukdomen bestäms en fullständig (pupillen är helt stängd vid övre ögonlocket), partiell ptos i övre ögonlocket (en tredjedel av pupillen är stängd på toppen) och ofullständig ptos (två tredjedelar av pupillen är stängd).

Det finns också en klassificering beroende på graden av skada: med en ensidig form av sjukdomen noteras endast ptos av vänster ögonlock eller höger ögonlock. Med dubbelsidig - två ögon påverkas på en gång. Ibland diagnostiseras ptos av det nedre ögonlocket.

Denna patologi finns inte bara hos vuxna: ett ganska vanligt fenomen är ptos hos barn.

Om en person utvecklar ögonptos kan det tyckas för honom att detta inte är ett särskilt viktigt problem. Ptos i vänstra ögat eller höger öga verkar initialt endast en kosmetisk defekt. Men vi får inte glömma att denna patologi är ett allvarligt hinder för syn. Detta tillåter inte patienten att fullt ut se, därför måste han ständigt sträcka sina ögonbryn för att frigöra ögat från ett sådant hinder. I vissa fall måste du till och med kasta huvudet för att se normalt. Därför försämras med en sådan sjukdom en människors livskvalitet märkbart.

Patienter utvecklar ofta irritation, ögat utmattning noteras, eftersom personen ständigt tvingas trycka på för att öppna en normal översikt. Ofta utvecklar dessa människor strabismus, liksom dubbelsyn. En person kan ibland inte helt stänga ögonen, hans rörlighet i det övre ögonlocket är begränsat. Ofta finns det torrhet i ögonen. På det skadade synen syns visionen gradvis och amblyopi noteras - avvikelse av syn i en riktning.

Varför är utelämnandet manifesterat?

Ett århundrades utelämnande kan uppstå på grund av många anledningar. Orsakerna till att ögonlocket utelämnas, som är medfödt, är ofta förknippat med en ärftlig faktor. Om en av föräldrarna hade ögonlocket hängande, då finns det en chans, då kommer barnet också ha denna sjukdom. Som regel är orsakerna till utelämnandet av det övre ögonlocket av den medfödda typen associerade med underutvecklingen av muskeln som ger upphöjningen av det övre ögonlocket. Den medfödda typen av sjukdomen kan också vara associerad med patologi av den oculomotoriska nervens kärna, med svaghet i ögonens övre rektusmuskulatur. I mer sällsynta fall är medfödd prolapse av det övre ögonlocket associerat med flera andra patologier (alpebromandibulärt syndrom, ett abnormt kort ögonavstånd). Behandling av bortfall av ögonlocket i detta fall utförs först efter en exakt bestämning av orsaken som orsakade denna sjukdom.

Förvärvat utelämnande av det nedre ögonlocket och övre är vanligare. I detta fall, beroende på orsaken till sjukdomen, är ptos uppdelad i flera sorter. Orsaken tas nödvändigtvis med i diagnosen, eftersom det beror på behandling av ptos i det nedre ögonlocket. Det faktum att patienten kräver korrigering av övre ögonlocket är ibland märkbar även från fotot.

Neurogen ptos är en konsekvens av förlamning av den oculomotoriska nerven. Detta symptom observeras hos patienter med tumörer, diabetisk neuropati, intrakraniella aneurysmer.

Den myogena formen av detta symptom utvecklas hos patienter med myastheni. I detta fall kan bilateralt utelämnande noteras. På grund av belastningen på patientens ögon utvecklas dubbelsyn.

Aponeurotisk ptos är karakteristisk för äldre, i vilken muskeln som lyfter ögonlocket gradvis rör sig bort från plattan som den är fäst vid. Som ett resultat försvinna ögonlockets spänning och dess fixering. Ett sådant symptom kan utvecklas hos en person som har lidit en skada.

Symtomets mekaniska form är en följd av ärrbildning eller svullnad, vilket medför att ögonlocket är horisontellt förkortat.

Falsk ptos bestäms också, orsakad av för stora hudveck över ögat. Även detta fenomen kan observeras hos personer med ögonblåsa och hypotoni.

Hur bli av med utelämnandet?

Den läkare som utför diagnosen avslöjar inte direkt ptos, utan orsaken som framkallade detta symtom. I processen att etablera diagnosen måste läkaren genomföra en detaljerad undersökning för att ta reda på när sjukdomen manifesterade sig, om ptos observerades hos en nära släkting eller om personen har kroniska sjukdomar. Det är nödvändigt att avgöra om den medfödda eller förvärvade formen av sjukdomen sker i patienten.

En vanlig oftalmologisk undersökning är nödvändig, under vilken visuell skärpa, synfältnedbrytning och intraokulärt tryck bestäms. En ögonundersökning utförs, och vid behov planeras en MR-och CT-skanning av hjärnan.

Behandling av ptos i övre ögonlocket utförs konservativt och kirurgiskt. Hur man cure ptosis utan kirurgi är det lämpligt att bara känna igen de patienter som har diagnostiserats med en neurogen form av sjukdomen. I detta fall utförs behandlingen av ptos av ansiktet för att återställa funktionen hos nerven. Fysioterapeutiska metoder, lokal behandling praktiseras. Om en konservativ korrigering av ögonlocksptos inte ger resultat, behöver patienten operation. Ptosis korrigeras ibland genom att tillfälligt fixera ögonlocket med en gips, men den här metoden är obekvämt, och det skapar också kosmetisk obehag för personen.

Men oftast utförs behandlingen av ögonlockens utelämnande, liksom behandlingen av gravitationsptos i ansiktet, kirurgiskt. Läkarna varnar för att skjuta upp operationen och öva behandlingen av hemptos i övre ögonlocket bör inte vara. Det är särskilt viktigt att i tid bestämma hur man behandlar ptos i övre ögonlocket om barnet är sjuk. Hos barn förekommer en aktiv kroppsställning och ett synorgan, så ptos kan få en mycket negativ effekt på den utvecklande organismen. Kirurgisk ingrepp i detta avseende utförs inte för barn som ännu inte har blivit tre år gammal, eftersom före ögonålderns slits och ögonlocken fortfarande är aktiva. Unga barn kan dra åt huden med tejp, men på natten måste det tas bort. Men denna metod utövas endast tillfälligt.

Om det finns brist på rörlighet i ögonlocket, är det fastsatt genom syning till frontmuskeln. En sådan operation provocerar inte komplikationer i framtiden. I vissa fall utförs muskelresektion. Andra kirurgiska ingrepp är också möjliga. I regel utförs operationen med lokalbedövning, den passerar snabbt och utan allvarlig smärta. Efter 3-5 dagar avlägsnas stygn, efter några dagar kan en person leda ett normalt liv. Efter operationen utvecklas sjukdomen i de flesta fall inte.

I avsaknad av snabb och korrekt behandling av ptos utvecklar en person så småningom, amblyopi och nedsatt syn.

Google+ Linkedin Pinterest